Energie-Blog

André Jurres

Vandaag werd het nogmaals duidelijk dat men zowel warm als koud blaast wat betreft de energiemarkt en zijn liberalisering. De harde woorden van de huidige ontslagnemende regering en zijn ministers over de tariefstijgingen van de energieprijzen van de laatste maanden waren hoopvol dat er eindelijk iets ging gebeuren aan het monopolie.

Men kan nu zien dat er een heel groot verschil zit tussen de woorden en daden, het behoud van Suez als aandeelhouder in de netwerken is een slechte zaak als men al zo dominant is in de andere delen van de energieketen.

Dit debat dat vooral door landen als Duitsland en Frankrijk gestuurd wordt berust vooral op het eigen belang en vooral de bescherming van de nationale grootmachten zoals EON,RWE en EDF. Voor België is het echter een mysterie daar het belang van de staat in de energiemaatschappij Suez zogoed als 0 is.

Het uitblijven van een nieuwe federale regering is een echte zegen voor het status quo en dus voor het in stand houden van de huidige gesloten energiemarkt. Kijkende naar de recente gebeurtenissen is er jammer genoeg de komende zes maanden weinig beterschap te verwachten voor de klanten in België.