Energie-Blog

André Jurres

Deze week heeft de Vlaamse regulator een positieve boodschap kunnen brengen, het aantal gezinnen dat een contract met groene stroom zou hebben bedraagt al 20% en bij de bedrijven is het aantal verdubbeld.  Op zich positief alleen klopt de rekening niet of toch minstens de euforie niet.  Daar ikzelf ook steeds de statistieken volg van het aantal klanten dat van leverancier verandert op maandbasis(minder dan 0.5%) versus het marktaandeel van de nieuwe(lees andere dan historische spelers) blijken toch andere conclusies.  Het kan best zijn dat de gezinnen massaal voor groene stroom kiezen maar dat doet niks af aan het status quo van de marktwerking.  Al meer dan vier jaar groeien de niet historische spelers niet meer en ziet men zelfs marktaandeel in bepaalde marktsegmenten verminderen, bijvoorbeeld kleinzakelijk segment waar de twee dominante historische spelers zijnde GDF/SUEZ/Electrabel en SPE/Luminus snel marktaandeel terugwinnen in 2009.  Op zich blijft het positief dat zowel gezinnen als bedrijven bewust nadenken over de verduurzaming van hun energie alleen weet ik niet of dat de missie was van de liberalisering en de regulator?  De liberalisering had tot doel om meer/maximale marktwerking te krijgen, de dominantie van de historische spelers te verminderen en de prijsdruk hoog te houden zodat de klanten de scherpste prijs krijgen.  Dat de regulatoren van ons land niet de macht hebben om de markt te reguleren is reeds voldoende in de media naar voor gekomen alleen zou het toch goed zijn als alle regulatoren samen hiervoor de spreekwoordelijke barricade opgaan.  Zeker op een moment dat Europa België nog eens veroordeeld heeft voor het niet omzetten van Europese regelgeving i.v.m. de vrijmaking van de energiemarkt.   Men zou geen genoegen moeten nemen met deze situatie en eisen van de politiek dat zij de middelen krijgen die ze verdienen. 
Een ander opvallend feit is toch wel dat de ontwikkeling van groene stroom projecten achterloopt op de objectieven die men voor 2020 heeft vooropgesteld.  Het bericht deze week dat de dominante marktpartij GDF/Suez/Electrabel samen met Ackermans en Van Haren(AVH) gaat investeren in groene stroom is zeker nodig maar als men dan leest dat men van plan is om een stokoude kolencentrale om te bouwen tot biomassa installatie dan frons ik mijn wenkbrauwen.  Deze historische fossielen(de huidige kolencentrales) ombouwen zorgt niet voor een duurzamere samenleving en zeker niet tot efficiënte groene stroom productie.  Op zich heb ik niks tegen grootschalige biomassa installaties maar dan wel als ze nieuw zijn en vooral moet men ervoor zorgen dat deze bestaande sites(zes in totaal) beschikbaar worden voor nieuwe projecten en andere marktpartijen dan de twee historische.  De politiek begrijpt zeer goed dat het aantal goede sites om nieuwe centrales te bouwen in België heel schaars zijn en dat dit een enorme hinderpaal is voor nieuwe investeringen.  Ook dient men te begrijpen dat voor andere groene stroomproducenten deze luxe van het hergebruik van oude centrales niet bestaat en zij dus de volle investering moeten dragen voor nieuwe centrales en niet de goedkopere ombouw van bestaande sites, hierdoor werkt men dus ook direct de huidige monopolie nog meer in de hand.

<font size="3">Een idee zou wellicht zijn dat de regulatoren een gezamenlijk actieplan schrijven met als doel om de energiemarkt te dynamiseren en de noodzakelijke investeringen op gang te brengen(lees de voorwaarden te scheppen zodat investeringen mogelijk worden).  Vervolgens dienen ze dit aan de politiek te presenteren en daarna aan de brede media(inclusief Europa die oren heeft naar duidelijke richtlijnen van nationale regulatoren).