Energie-Blog

André Jurres

De ‘World Hydrogen Summit 2024’ in Rotterdam

Kentering is er, maar er is nog een lange (waterstofsnel)weg te gaan

Vorige week was de driedaagse hoogmis in Rotterdam en zie je een sector groot worden voor je ogen.  Een sector vol met hedendaagse uitdagingen waar de weerstand van de fossiele sector ook zichtbaar wordt.  De CEO van Total maakte tevens melding van het feit dat groene waterstof nog duur is en fossiel niet zal vervangen.  De woorden mogen in de oren van menigeen wellicht hol klinken van eigenbelang het is wel een feit dat de uitbouw van een duurzame huishouding niet zonder slag of stoot realiteit zullen…

Lees verder

Opvallende interesse voor ontwikkelingen groene waterstof

De zogenaamde pers artikelen volgen elkaar snel op en barsten van het ongeduld.  Opvallend is ook dat velen die aan het woord zijn niet actief zijn in de waterstofsector maar wel proberen om een onderbouwing te geven aan hun argumentatie.  In het online energie vakblad Energeia spraken drie “waterstof experts” van de Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder Tennet zich uit over de potentie van groene waterstof en niet toevallig kwamen ze tot de conclusie dat “we toch maar beter alles elektrisch houden”.

De netbeheerder heeft net verkondigd dat ze 160 miljard Euro moeten investeren in het…

Lees verder

Studies tonen maakbare toekomst aan en transporttarieven schieten alle kanten op

PBL-rapport:

De laatste dagen kwamen er twee interessante rapporten naar buiten, de eerste was van het Nederlandse Planbureau die met een positieve outlook naar buiten kwam. Met een aantal aanpassingen zijn de klimaatdoelstellingen haalbaar en hoeven we onze manier van leven niet drastisch te wijzigen.

De disclaimer heb ik niet gelezen maar deze moet toch behoorlijk groot zijn. Dat we nog in de fase van het laaghangende fruit zitten moge duidelijk zijn en de doelstelling om nu eerst een reductie van broeikasgassen tot 55% te krijgen zal op zich al een mooie verwezenlijking…

Lees verder

Industriële revolutie 4.0: van een fossiel gedreven economie naar duurzaam

De transitie van olie, steenkool en aardgas als primaire aandrijfbron van onze economie is niet langer houdbaar en maakt een enorme omwenteling in onze samenleving onvermijdelijk.  Maar de weg naar een duurzame economie met duurzame grondstoffen is bezaaid met hindernissen en vergt ook zeer grote systeeminvesteringen.

In 1815 waren er op onze planeet 1 miljard mensen en amper 200 jaar later zijn we op weg naar de 10 miljard. De behoeften van de samenleving zijn in die twee eeuwen enorm veranderd en gaan vandaag veel verder dan het strikt levensnoodzakelijke. Hierdoor is ons energieverbruik…

Lees verder

Offshore windsector op zoek naar tweede adem!

De afgelopen negen maanden hebben een nieuwe wind of beter gezegd de eerste tegenwind voor de succesvolle windsector op zee gebracht.  Voor het eerst is het fenomeen groter en goedkoper doorbroken en komt de sector zichzelf keihard tegen.

 

De wedren naar steeds grotere molens zorgde er de afgelopen jaren voor dat de fabrikanten hun ontwikkelingskosten niet kunnen terugverdienen. Met de normalisering van de financieringsmarkt is  dat effect nog versterkt.    Komende van nul percent intrest is iedere stijging groot, ook al is historisch gezien de intrestvoet  op een normaal niveau…

Lees verder

PROJECT ONE WEER ONDER VUUR

De investering van Ineos in de Antwerpse haven in Project One blijft last houden van weerstand vanuit Nederland.  Opnieuw hebben de provincies Brabant en Zeeland bezwaar ingediend over de recent uitgegeven vergunning en meer bepaald over het onderdeel stikstofdepositie.

 

Over de grond van de zaak ga ik mij hier niet uit laten gezien hiervoor voldoende specialisten betrokken zijn of het bezwaar grond heeft.  Zeker na het indien van zijn nieuwe vergunningsaanvraag neem ik toch aan dat Ineos speciale aandacht heeft gehad voor het aantonen van eventuele weerslag van stikstof over…

Lees verder

Ieder voor zich en God voor ons allen

Europees industriebeleid bestaat op papier maar in praktijk is het vaak nog ieder land voor zichzelf.

 

Kleine landen hebben altijd een nadeel als het op wedijveren voor industrie tegen de grote lidstaten aankomt.  De aankondiging dat Arcelor Mittal meer interesse zou hebben om zijn fabriek in Duinkerken te verduurzamen en dat de fabriek in Gent tweede keus is heeft wellicht wel enige grond.

 

De Franse overheid heeft sinds enige tijd  grote middelen vrijgemaakt om de regio Nord Pas de Calais terug…

Lees verder

China loopt voorop in de uitbouw van duurzame elektriciteitsproductie

Het is onmogelijk om naast de groei te kijken van de uitbouw van duurzame energieproductie in de wereld, vorig jaar is er weer een halve TW bijgekomen en vele naties kloppen zich op de borst.  China alleen is goed voor meer dan de helft van alle investeringen.

 

Europa en de Verenigde Staten volgen op respectabele afstand en dat is toch opvallend te noemen. Ga je in het detail kijken dan is vooral de groei van geïnstalleerde zonnepanelen dominant te noemen, gevolgd door wind op land en zee.

 

En hier begint het schoentje wel wat te wringen bij mij, ondanks alle…

Lees verder

Kerstmis is voor de eigenaar van de kerncentrales wel met een hele mooie strik gekomen dit jaar.

Met veel bombarie klopten de Belgische regering en met op kop de premier en de bevoegde minister zich op de borst voor het bereiken van een definitief akkoord met de eigenaar Engie/Electrabel.

 

De “one million dollar question” die rijst is of  we nu blij moeten zijn met dit akkoord of niet?

 

Voor de bevoorradingszekerheid koopt men namelijk opties en vooral meer tijd wat op zich onder de noemer verstandig gecatalogeerd kan worden.  De  late beslissing van de Belgische overheid over de vraag naar verlenging, lees vijf na twaalf, is eerder het tegenovergestelde.

 

De…

Lees verder

COP28 in Dubai

De jaarlijkse hoogmis om het klimaat ter redden wordt steeds populairder. De meer dan 70.000 aanwezigen duiden meer op een concert dan een serieuze poging om nieuwe afspraken te maken om de temperatuurstijging tot 1.5 graad te beperken.

 

Er is bij burgers en bedrijven in ieder geval steeds meer draagvlak om de schouders er onder te zetten of in ieder geval een betere bewustwording. Bij de politiek is er in sommige werelddelen eerder een omgekeerde beweging.

 

Europa gaat gebukt onder een steeds rechtser politiek klimaat door enerzijds de vergrijzing en anderzijds…

Lees verder
 • Waterstoftijdperk

  In 2020 richtte André VoltH2 op. Groene waterstof wordt een van de manieren om industrie en vrachtvervoer te verduurzamen. Met deze onderneming wil hij pionieren op het vlak van groene waterstof. Doel is ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • André invest

  Naast mijn operationele activiteiten maak ik graag tijd voor studies die ik aan diverse overheden en bedrijven ter beschikking stel om zo meer inzicht of ideeen te geven in onze markten ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • Energy age

  In 2001/002 vroeg een zakenvriend in Maastricht mij om hem en zijn directie bij te staan om een strategie te bepalen hoe om te gaan met de liberalisering in de energiemarkt. André richtte daardoor eind 2001 WattP ...


  Lees meer
 • De Telecom age

  Periode 1991-2002
  In aanloop naar het jaar 1998 werkte André voornamelijk voor TeliaSonera en Proximus in hoofdzakelijk Frankrijk, Nederland en Rusland waar nieuwe mobiele en ...


  Lees meer

The way to get started is to quit talking and begin doing