Energie-Blog

André Jurres

Gelukkig zijn we nog maar een week verwijderd van de zoveelste moeder van alle verkiezingen zodat daarna het echte werk kan beginnen in België. Gezien we zowel federale (nationaal), regionaal (de regio's Vlaanderen, Wallonië en Brussel) als Europees gaan stemmen leeft de hoop dat we daarna vijf jaar van krachtdadig beleid gaan krijgen.

Iedere verkiezing heeft meestal een verrassing alleen is hij deze keer vá³á³r de verkiezingen gevallen: het overlijden van dhr. Dehaene, voormalig premier van België, enkele dagen geleden, heeft de campagnes even tot een stilstand gebracht. Het modder gooien is even gestopt en wellicht keert de redelijkheid weer terug. De gedoodverfde winnaar kan eigenlijk alleen nog maar verliezen en dit onverwachte overlijden heeft waarschijnlijk meer impact dan alle debatten samen.

Gezien ik niet actief ben in de politiek en ook geen ideologische voorkeur heb voor de bestaande strekkingen geloof ik vooral in de kwaliteit van een aantal politici die zaken echt willen verbeteren. Waarom bestaat er nog steeds geen Europese partij die over de grenzen heen de belangen van alle burgers nastreeft met als einddoel een duurzame samenleving? De jongeren en volwassenen van morgen vinden zichzelf niet terug in de huidige politieke partijen die geen antwoord bieden voor de vragen van morgen. Het vandaag regeert en morgen is een zorg voor later.

Het opiniestuk in de Belgische krant De Tijd van de heren Hanspeter Há¶schle, Marten Ovaere en Arne van Stiphout (onderzoekers aan de universiteit in Leuven) ondersteunt eigenlijk de stelling dat jongeren behoefte hebben aan echte antwoorden voor een duurzame toekomst. Ook zij pleiten ervoor dat België een voortrekkersrol kan spelen in Europa als het op energiebeleid aankomt en niet altijd als laatste in de klas moet volgen.

Een doordacht energiebeleid dient vooral stabiliteit te geven aan de sector die de komende decennia voor zijn grootste uitdaging staat in honderd jaar, gezien de werkwijze en gebruikte technologieën slechts voor een klein deel zullen terug te vinden zijn in onze energiehuishouding van morgen.

Er wordt terecht het punt gemaakt dat we dienen te werken binnen de Europese krijtlijnen, maar niemand zegt dat we niet verder kunnen gaan. In een klein land als België is het juist gemakkelijker om sneller slagen te maken gezien de bevolkingsdichtheid groot is. De investeringskost bijvoorbeeld per inwoner, om overal duurzame brandstof beschikbaar te maken (laadpalen, waterstof, aardgas, CNG, etc...), is veel lager in een land als België gezien we veel minder punten dienen te zetten om rendabel te worden. Probeer in een land als Frankrijk maar eens nationale dekking te bekomen: de rendabiliteit per site zal een stuk lager zijn.

De huidige voorstellen van de diverse politieke partijen zijn toch vooral berust op gemakzucht en vooral doorgaan als vroeger. De kerncentrales nog decennia langer openhouden is gewoon geen goed idee daar deze gebouwd werden voor een werkingstermijn van veertig jaar. De eventuele bouw van nieuwe kerncentrales is inderdaad een thema dat dient onderzocht te worden, maar zou alleen maar mogelijk moeten worden als er een vierde generatie kerncentrales kan gebouwd worden. De huidige technologie is gewoon niet duurzaam genoeg gezien o.a. de afvalproblematiek op lange termijn. Alleen de vierde generatie is voldoende vernieuwend en biedt een oplossing aan de huidige problemen verbonden aan kernenergie.

Het ontginnen van schaliegas anderzijds heeft in Europa veel minder potentieel dan in de Verenigde Staten gezien vele landen gewoon een te hoge bevolkingsdichtheid hebben en er hier ook terecht vragen worden gesteld over de gebruikte winningsmethoden en hun impact op het milieu. De hoeveelheid chemicaliën die nu in de grond worden gebracht zijn gewoon (bij gebruik van gezond verstand) een schande, om dan nog maar niet te spreken over de massale hoeveelheid water die nodig is om het gas naar boven te krijgen.

Dat we in België ook een versnelling hoger dienen te gaan wat de ontwikkeling betreft van groene energie is duidelijk, we dienen gewoon te streven naar 100% duurzame energie, ook al weet men nu nog niet wanneer dit bereikt zal worden. Zo snel mogelijk, gezien de milieuproblematiek, zou voor iedereen duidelijk moeten zijn. Daarom is het ook jammer dat sommige partijen zonder kennis van zaken maar wat roepen zoals bijvoorbeeld het afschaffen van het groenestroomcertificaten systeem. Het waarom is voor mij een volslagen raadsel want hoewel het systeem natuurlijk voor verbetering vatbaar is zijn de andere systemen nog veel slechter in de ons omringende landen. De Waalse regering heeft op de valreep trouwens nog een maatregel goedgekeurd om de nog zeer jonge biogasmarkt te redden door nu iets meer ondersteuning te geven. Dit gaat echter tegen de trend in en het is maar af te wachten of de volgende regeringen nu eindelijk werk gaan maken van een lange termijn duurzaam beleid.

En nee, de energiekosten kunnen niet dalen: het zou zelfs niet wenselijk zijn. De meest duurzame energie is degene die je niet meer verbruikt. Het is nu eenmaal bewezen dat als iets duurder wordt, men er zuiniger mee zal gaan omspringen en dat is voor energie zeker nodig. Vandaag trouwens is energie praktisch gratis gezien de milieukost (de echte dan) bijna niet wordt doorgerekend. Dat de overheden veel taksen heffen op energie is waar, maar paradoxaal genoeg niet voldoende. De noodzakelijke investeringen de komende decennia om naar een duurzame huishouding te gaan zal onze energie twee tot vier keer zo duur maken en dit dan nog met de bijkomende voorwaarde dat we dan nog tientallen procenten minder gaan verbruiken. Zelfs het consumeren van veel minder vlees levert al een belangrijke bijdrage tot het milieu (iedere kilo vlees heeft 1500 liter water nodig bijvoorbeeld), maar dat kan niet zonder de landbouwers een correcte prijs te betalen voor hun producten (lees hoger). Allemaal onpopulaire boodschappen die niemand durft te brengen, maar iedereen wel begrijpt.