Energie-Blog

André Jurres

De laatste tijd beweegt er toch iets op het vlak van energiebesparing buiten de groot industrie die hier reeds vele jaren mee bezig is.  De film van Al Gore heeft toch de verdienste dat men bewuster met de problematiek omgaat en dit in eerste instantie vanuit politieke hoek.  Zelf probeer ik ook mijn steentje bij te dragen tot het meer duurzaam bouwen.  Onlangs heb ik gevraagd om een studie te maken van wat het wil zeggen passief te bouwen, wat kost het maar nog belangrijker wat brengt het op.  Dan heb ik het niet alleen direct financieel maar indirect in minder uitstoot.  De interesse vanuit de politiek is groot en ook de wil om er meer van te begrijpen.  De studie komt dan ook op het juiste ogenblik, in mijn gesprekken met verschillende politici probeer ik steeds enige minuten te spreken over energie en de studies die ik laat uitvoeren, de uitnodigingen om dit te komen toelichten komen regelmatig.  Persoonlijk denk ik dat de overheid een belangrijke voorbeeld functie heeft in dit debat en haar/zijn gebouwen energie zuinig moet laten functioneren alvorens ze dit moet gaan opleggen aan de privé sector.  Denk zelf dat finaal een verplichting nodig zal zijn om de gewoonte te kweken van energiezuinig bouwen en/of energie op te wekken.   Op zich zal de investering op termijn meestal terug verdiend worden.