Energie-Blog

André Jurres

De boodschap is duidelijk, onze federale minister Magnette vindt dat de liberalisering van de energiemarkt in België mislukt is. Positief dat de minister dit nog eens herhaald, vele ministers met en voor hem hebben dit de laatste jaren al meermaals gezegd. Het onvermogen uit deze woorden is deze te schrijnender daar hij in dezelfde zin de verantwoordelijkheid bij de leveranciers legt die volgens hem de enige zijn die geprofiteerd hebben van de liberalisering. Zelf vraag ik mij af waarom hij alle leveranciers over een kam scheert daar de weinige nieuwe leveranciers de laatste 8 jaar vooral bloed, zweet en tranen hebben gezien en gelaten. Men blijft bang om een onderscheid te maken tussen de historische monopolisten en de nieuwkomers. En toch blijf ik herhalen dat de verantwoordelijkheid voor het gebrek aan liberalisering volledig bij de beleidsmakers ligt. Waarom, het is vrij simpel, als men beslist om een markt te openen heeft men nieuwe spelregels nodig en moet men waar nodig de markt klaarmaken voor een opening. Een voorbeeld hier is bijvoorbeeld de US die in 1984 besloot om de telecom markt te openen en besloot om het nationale telecom bedrijf AT&T in negen delen op te delen. Dit had men ook moeten doen in België(en Frankrijk) daar deze landen maar een monopolist hadden die zo goed als heel de markt in handen hadden(hebben). Dit was zelfs in België mogelijk geweest daar Europa weinig in de weg zou leggen zelfs als men tijdelijk positieve discriminatie zou toepassen. Zonder het eigendomsrecht te schenden had men een wetgeving kunnen schrijven die zou bepalen dat geen een partij meer dan 35% van de markt mag bezitten(absolute maximum en eigenlijk al teveel, men zou eerder naar maximum 20% moeten streven). Dit principe dat beter bekend is als SMP(Significant Market Power) is iets beter bekend geweest in de telecom sector. Hierdoor kan je bijvoorbeeld aan bedrijven die meer dan het maximum percentage van een bepaalde markt hebben gedurende een bepaalde tijd extra regelgeving opleggen zodat ze automatisch marktaandeel verliezen. Verder kan men ook dominante marktpartijen verplichten om een deel van hun productie output te veilen aan hun concurrenten totdat hun marktaandeel onder dit percentage is gegaan. Dit werd trouwens in 2005 in Gembloux beslist door de toenmalige regering maar nooit uitgevoerd.
Dit maar om aan te geven dat het schrijnend is dat een toch wel intelligent man als dhr. Magnette zonder veel inspanning de handdoek in de ring gooit. Hiermee neemt hij een verpletterende verantwoordelijkheid op zich daar hij de dominante marktpartijen zo een vrijbrief geeft om het status quo te behouden. Wellicht is de afkoopsom voor het langer openhouden van de oudste kerncentrales niet helemaal los te zien van zijn opmerking. Positief is dan weer dat we na tien jaar strijdt een ombudsman hebben, dhr. Houtman is een capabel iemand en hij kan zo toch een aantal consumenten helpen. Nu lijkt me ook voor hem het geen leuk begin als je eigen minister(hij werkte op zijn kabinet) nu net zegt dat er niet veel liberalisering is.
Ook de Creg roert zich, Dhr. Possemiers beschuldigd de leveranciers ervan om de gasprijs gemanipuleerd te hebben. Zonder inhoudelijk te willen reageren vraag ik me toch af waarom ook hier weer geen namen genoemd worden daar er zo goed als geen gasleveranciers zijn in België. De meeste zogenaamde gasleveranciers zijn eigenlijk doorverkoper van een gasproduct dat ze verdelen voor de historische monopolisten. Ook weet ik niet of het veel zin heeft om dit soort beschuldigingen te vroeg in de media te sturen. Hopelijk heeft men nu al 100% onomstotelijk bewezen dat dit gebeurd is anders ondergraaft men zijn eigen geloofwaardigheid.