Energie-Blog

André Jurres

Dat de subsidie stromen allerlei goede en minder goede lieden aantrekt is te verwachten alleen dienen we ervoor te waken dat ons subsidiesysteem betaalbaar blijft.  Als men weet dat nu reeds 10% van onze stroomkost bestaat uit de subsidiekost voor groene stroom dan kan men hier even bij stilstaan.  Het principe van subsidie voor duurzame vormen van productie is zeker een goed systeem totdat een industrie volwassen wordt.  De nieuwe decentrale opwek van deze groene stroom zorgt er al voor dat men anders gaat kijken naar ons netwerk en nieuwe investeringen in het net noodzakelijk zijn.  Men dient er wel voor te waken dat men in de regelgeving duidelijk maakt waarvoor deze subsidie dient en tot welk volume per project er kan gewerkt worden.  Om ervoor te zorgen dat er voldoende kansen geboden worden aan lokale initiatieven zou men de volledige subsidie kunnen laten gelden voor installaties tot 20 MW en dan naar beneden brengen tot 0 voor installaties groter dan 40 MW.  Voor productie eenheden met een output van meer dan 40 MW zou er toch een industriele logica moeten zijn als basis en niet een die gesubsidieerd is.  Indien men dit niet doet loopt men het risico dat na de subsidie periode partijen hun installaties verwaarlozen of zelfs ontmantelen.  Bijvoorbeeld de sinds dit jaar ontluikende projecten voor zonnepanelen zijn hier een goed voorbeeld van.  Hier zou men in het algemeen ook kunnen stellen dat projecten een maximum omvang dienen te hebben daar deze vorm van productie alleen kan bestaan dankzij de subsidie.  Een maximum van 2 MW per installatie lijkt meer dan voldoende met dan ook een aflopende subsidie tot 4 MW.  Dit klinkt niet veel maar de opwek via deze technologie is dan ook zeer klein, per 10.000m2(1 hectare!) halt men iets meer dan 1 MW productie en iets meer dan 1 GWh output.  De subsidie die gemakkelijk 90% van de inkomsten uitmaken(dwz dat de opwek maar goed is voor 10% van de inkomsten) maakt duidelijk dat deze vorm van productie eigenlijk meer een financieel product is dan een echte vorm van electriciteitsproductie.  De investeringen zijn trouwens ook enorm want voor een park van 10.000m2 kan u snel vier tot vijf miljoen € betalen.  De subsidie in bijvoorbeeld Vlaanderen is trouwens net genoeg om dergelijke projecten mogelijk te maken, hij is nu 450€ per MWh.  Het subsidieren van grootschalige projecten van meer dan 1 of 2 MW heeft dan ook niks duurzaam meer maar kenmerkt vooral een andere doelstelling, dewelke?  Deze vraag laat ik aan u.