Energie-Blog

André Jurres

Even een kleine introductie van mijzelf betreffende onderstaande extract uit het persbericht van Volth2 dat eerder deze week werd verstuurd.  Zoals jullie weten schrijf ik alleen over mijn eigen dagelijkse activiteiten wanneer we echt een belangrijke volgende stap hebben genomen.  Deze keer gaat het over de toekenning in Nederland van subsidie voor de eerste groene waterstof fabrieken.  Een eerste keer is altijd speciaal en het is ook een mijlpaal voor de sector want na ons zullen er ongetwijfeld nog velen volgen.

 

De toekenning van SDE++ subsidie door RVO voor Terneuzen en Vlissingen betekent tevens het startschot om naar het zogenaamde FID(Financial Investment Decision) te gaan dat voorzien is na de zomer van dit jaar.  Dat de spade in de grond kan dit jaar is in deze tijd al bijzonder te noemen en ook weer niet.  Bijzonder want sinds een jaar zitten we in een oorlog die tevens een energie oorlog is.  Oorlog is voor de energiesector nooit goed en we hebben het laatste jaar dan ook enorme bokkesprongen gezien om de diverse energiebeurzen.

 

Op lange termijn is de ambitie van Europa en zijn lidstaten om onafhankelijker te worden voor zijn energievoorziening van regimes van twijfelachtig allooi alleen maar toe te juichen.  Op korte termijn zorgt het echter voor zenuwachtigheid en dat brengt wat extra uitdagingen.  De recente rentestijgingen om de inflatie te beteugelen hebben nog niet veel resultaat maar zullen zeker gaan wegen op investeringen en zo de economie gaan vertragen.  De druk op grondstoffen blijft hoog en dan vooral de vraag ernaar en zorgt voor prijsstijgingen in bijvoorbeeld de bouwsector die we nog niet vaak gezien hebben.

 

Desondanks deze extra uitdagingen is het doel om energieonafhankelijker te worden enerzijds en de sector ook te verduurzamen anderzijds een enorme stimulans voor de sector en dan vooral groene stroom productie.  De versnelling in windmolenparken op zee is ook een extra stimulans voor de schaalvergroting die nu gaat plaatsvinden met groene waterstof.  De ene heeft de andere nodig, systeemintegratie is het laatste jaar echt naar boven gekomen en noodzakelijk als we een paar honderd GW wind in de Noordzee gaan plaatsen.

 

Voor nu gaan wij de komende maanden focus hebben op het finaliseren van de voorbereiding van de eerste twee groene waterstof fabrieken in Vlissingen en Terneuzen zodat voor het einde van het jaar de spade in de grond kan.

 

Persbericht extract Volth2:

 

VoltH2 ontvangt exploitatiesubsidie SDE++ voor groenewaterstoffabrieken in Zeeland

 

SDE++ subsidie voor groene waterstof stimuleert CO2-verlaging en energietransitie

Bergen op Zoom, 6 maart 2023 - VoltH2 ontvangt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een substantiële exploitatiesubsidie voor de productie van groene waterstof.

 

VoltH2 krijgt deze subsidie voor haar projecten in respectievelijk Vlissingen en Terneuzen. Deze groenewaterstoffabrieken beschikken sinds Q2 2022 over een omgevingsvergunning en de projecten komen nu, met de toekenning van de SDE++ steun, opnieuw een stap dichter bij de realisatie. Na de finale investeringsbeslissing wordt verwacht dat de bouw van de fabrieken uiterlijk begin 2024 kan starten.

 

Capaciteit en uitstootreductie

 

Beide projecten zijn nagenoeg identiek en betreffen een groenewaterstoffabriek met een capaciteit van omstreeks 25 MW, die jaarlijks 2.000 ton groene waterstof zal produceren door middel van electrolyse. In een tweede fase zal de capaciteit van beide fabrieken uitgebreid kunnen worden naar 100 MW, waarmee jaarlijks 8.500 ton groene waterstof kan worden geproduceerd. Geschat wordt dat groene waterstof al vanaf 2025 een uitstootreductie van 9 kg CO2 per kg waterstof gerealiseerd kan worden, ten opzichte van het gangbare productieproces voor waterstof van fossiele oorsprong (grijze waterstof).

 

Aanzienlijke exploitatiesubsidie

 

SDE++ is het primaire subsidie-instrument waarmee de Nederlandse overheid de productie van hernieuwbare energie en CO2-verlaging wil stimuleren. De productie van groene waterstof werd in 2020 opgenomen in de SDE++. De subsidie wordt nu voor het eerst voor fabrieken met productie op industriële schaal toegekend aan VoltH2.

 

Het toegekende bedrag van de subsidie hangt af van de hoeveelheid geproduceerde groene waterstof en de daarmee gepaard gaande verminderde CO2-uitstoot. De subsidie wordt uitgekeerd over de eerste 15 jaar waarin de groenewaterstoffabriek operationeel is en vormt een belangrijke ondersteuning van de omzet.