Energie-Blog

André Jurres

Het is wellicht niet de eerste keer dat onze ondernemingen klagen over hun energie factuur maar het lijkt er wel op dat ze deze keer echt verontrust worden.

Unizo trekt de juiste conclusie, de beste garantie is meer concurrentie in ons energielandschap. Wellicht “vergeet” Unizo en de andere organisaties iets anders te vermelden en dat is hoe zij kunnenmee helpen aan een betere liberalisering.

Reeds jaren heb ik op geregelde tijdstippen contacten gehad met organizaties zoals Unizo en wat mij in het verleden opviel is dat er steeds met twee gezichten werd gewerkt. Aan de ene kant verwelkomt men meer concurrentie maar aan de andere kant werkt men mee aan het status quo. Hoe? Wel men kan zich afvragen welk signaal men afgeeft naar zijn leden als men bijvoorbeeld een sponsor contract tekent met de huidige dominante marktpartijen en deze zelfs strategisch ondersteunt.

De laatste jaren werden er bijvoorbeeld informatiedagen gegeven over energie waar dan een mooi platform werd gegeven aan de historische monopolist. Zo kweekt men zelf een status quo bij bedrijven die sowieso conservatief reageren op verandering.

Als men de tijd neemt om eens naar de VREG website te gaan bijvoorbeeld ziet men dat tussen de 82 en 93% van de bedrijven(van groot naar klein) nog steeds bij de voormalige dominante monopolisten klant zijn. Hier is een echte kans voor de verenigingen en zijn leden zelf, kies massaal voor alternatieven. Zorg ervoor dat minstens de helft van de ondernemingen bij nieuwe leveranciers onderdak vindt en men zal automatisch meer druk krijgen op de prijzen.

Organizaties zoals Unizo, VBO en anderen zullen ook duidelijk kleur moeten bekennen en kiezen voor liberalisering, iets wat tot nu toe niet gebeurd is. Men heeft het schip in het midden willen houden met als gevolg dat er één grote winnaar is vandaag, afgaande op de financiële resultaten, namelijk de oud monopolist(en).

Wilt Unizo echt iets doen voor zijn leden dan stel ik voor dat ze een front vormen met alle werkgeversorganizaties en een duidelijk aktieplan bouwen om zo marktwerking te stimuleren in de energie markt.