Energie-Blog

André Jurres

Met enige verbazing las ik gisteren in De Tijd op de frontpagina een artikel van Dhr. Termont die sprak als voorzitter van Publigas.  Zonder enige omweg zei hij dat de liberalisering mislukt is.  Een statement die tot nu toe wel voor een groot deel correct is.   Vervolgens ging hij volgens mij zwaar uit de bocht door te zeggen dat de “publieke sector” voor de lasten zou opdraaien.  
Hiermee wordt de waarheid behoorlijk geweld aangedaan, het is zeker zo dat de distributiebedrijven, beter gekend als de intercommunales, een aantal extra taken hebben gekregen maar tegelijkertijd zijn er ook taken weggevallen.
Bijvoorbeeld het leveren van energie aan alle klanten is volledig weggevallen.  De enige klanten die in Vlaanderen nog beleverd worden door de intercommunales zijn degene die betalingsproblemen hebben bij hun voormalige leveranciers.  Hiervoor is een sociaal opvangnet opgericht dat beter bekend is als Gedis.  
Het laatste jaar de sterkste stijger in Vlaanderen wat betreft aangroei van nieuwe klanten.  De grote stijging is vooral te verklaren daar de voormalige monopolisten massaal en in korte tijd al de voor hun “slechte” klanten hebben laten vallen.  En dit met medeweten van de regulator.
Jammer genoeg is men blijkbaar vergeten dat de intercommunales zelf akkoord zijn gegaan met de in het verleden toebedeelde taken.  Het feit dat de scheiding tussen bijvoorbeeld Electrabel en de gemengde intercommunales meer zichtbaar is geworden dankzij de liberalerisering was een kans om de kosten eerlijk te verdelen.  De akkoorden die gemaakt zijn tussen deze partijen aan de vooravond van de liberalisering zijn gewoon slecht onderhandeld.  De intercommunales zijn opgezadeld met een groot sociaal passief, bijvoorbeeld als men bedrijvigheid gaat splitsen kan men bijvoorbeeld de oudere en dus dure werknemers in dat gedeelte onderbrengen dat de burger zal dragen, in dit geval dus de intercommunales.
Hiermee is men akkoord gegaan en lijkt het me niet echt realistisch om hier nu te gaan over klagen.  
Nog maar enkele weken geleden stond er een tabel in De Tijd dat de distributietarieven in België veruit de duurste van Europa zijn!  Om er dan nog 15% bij te voegen zoals vandaag wordt bevestigd door de federale regulator CREG is dan ook onterecht.  In de wandelgangen van de intercommunales wordt nu al druk gezocht naar oplossingen om de grote kasposities weg te werken.  Ze bulken van het geld en men probeert bijvoorbeeld de pensioenvoorzieningen nog te vergroten.  
Opvallend is ook dat de zuivere intercommunales een lager voorstel hadden gedaan tot stijging, zij werken toch op dezelfde manier en zouden door hun kleinere schaal zelfs minder efficient kunnen werken.  Naar normale rendementen voor gereguleerde bedrijven(lees monopolies) zouden moeten beperkt blijven tussen de 4 à 6%.
Dat de leveranciers in de media wederom op één hoop worden gegooid is jammer daar er in België nog maar één leverancier ooit winst heeft gemaakt.  Zowel Luminus, Nuon als Essent maken tot nu toe alleen maar zware aanloopverliezen en worden gestraft door het uitblijven van een liberalising in productie.
Het lijkt me hier vooral te gaan over vorm en wederom niet over het inhoudelijke, op vrijdag wordt gezegd dat de prijs omhoog gaat omdat de liberalisering mislukt is en op zaterdag meldt de federale regulator CREG dat de distributietarieven met 15% stijgen.  Wie dus verantwoordelijk is voor de stijging van vandaag is duidelijk, de intercommunales.  Deze organen uit het verleden die tot op vandaag grote winsten hebben gemaakt hebben het blijkbaar moeilijk om de feiten onder ogen te zien.
Jammer is ook dat de regulator akkoord is gegaan met deze forse stijging op een moment dat de bedrijven en burger al een forse stijging voelen van de fossiele brandstoffen.  Daar Dhr. Termont zegt dat hij spreekt als expert kan ik alleen maar concluderen dat hij de laatste dagen vooral een ideologisch en partijstandpunt aan het verkondigen is.