Energie-Blog

André Jurres

Electrabel heeft geen last van terugschroeven subsidie

De bom van vorige week over het abrupt verminderen van de subsidie voor zonne-energie is nog niet gaan liggen of we zien dat de overheid wederom achter de feiten blijft lopen. Het ombouwen van een oude kolencentrale te Gent naar een verbrander van houtpallets gaat maar liefst voor 1 miljard aan subsidie krijgen de komende tien jaren. De investering van 125 miljoen euro staat toch niet helemaal in verhouding. Daarnaast zal de energie ook verkocht worden en ook hier zal winst op gemaakt worden. Als kost dient natuurlijk wel de aankoop van hout pallets, personeel- en onderhoudskosten gezet te worden.…

Lees verder

Delta Energy en EDF ontwikkelen samen mogelijke bouw nieuwe kerncentrale in Nederland

Afgelopen woensdag is bekend geworden dat Delta en EDF samen de mogelijke bouw van een nieuwe kerncentrale in Borssele gaan ontwikkelen. Dit is op zich niet echt verrassend nieuws gezien beiden de laatste jaren ook met succes een nieuwe gascentrale hebben gebouwdv(op basis van 50/50) van 2x400MW. EDF als grootste producent qua kernenergie in de wereld is zeker in staat om een dergelijk complex en risicovol project tot een goed einde te brengen. Nu is het wel zo dat geen een kerncentrale gebouwd kan worden zonder steun van de overheid. Deze steun zal rechtstreeks dienen te zijn en veel mogelijkheden…

Lees verder

Minister-president Kris Peeters wil dat Vlaanderen een sterk industrieel beleid ontwikkeld

Deze week riep Kris Peeters op om niet bij de pakken te blijven zitten maar de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan om nieuwe industriële activiteiten in Vlaanderen te gaan ontwikkelen. Deze terechte oproep dient nu gevolgd te worden door ideeën en dan de uitvoering daarvan. Eén van de mogelijke industriële pijlers die algemeen als beloftevol wordt aanzien is de duurzame energiemarkt. Als men bijvoorbeeld kijkt naar de mogelijke groei van biomassacentrales die biogas produceren dan zijn de prognoses dat hier een groei van factor 100 mogelijk is. De landbouwsector speelt hierin een cruciale…

Lees verder

Enkele verhalen en reacties:

Streep door wet groene stroom; de ontslagnemende minister Van der Hoeven heeft twee dagen voor haar vertrek een belangrijk wetsvoorstel voor groene elektriciteit ingetrokken. Dat dit naar alle waarschijnlijkheid op vraag van anderen is gebeurd is geen verrassing, op zich is het jammer dat nieuwe groenestroomproductie geen voorrang zal krijgen op het hoogspanningsnet op een moment dat Nederland de komende jaren behoorlijk veel nieuwe grootschalige productie gaat bouwen. De lobby van de grote energiebedrijven heeft in deze goed gewerkt en zal het voor nieuwe kleinschalige(decentrale) duurzame…

Lees verder

Nederland wijzigt subsidiesysteem duurzaam

Deze week hebben ze in Nederland aangekondigd dat ze hun subsidiebeleid gaan wijzigen van een centraal budget naar een bijdrage per burger/bedrijf. Deze zou jaarlijks een impact hebben van te beginnen met 10 € en groeien naar 100€. Nu is het zichtbaar maken van de kost voor de ontwikkeling van duurzame productie een goede zaak zodat de burgers van een land kunnen zien wat de kost voor hen is voor deze ontwikkeling. Wellicht kan dit de geremde groei van de laatste jaren in Nederland enigszins wegnemen en de terechte klaagzang van vele lokale initiatieven doen verstommen. In het kader van de ontwikkeling…

Lees verder

Aansluiting krijgen

Hebt u al eens een aansluiting aangevraagd op het hoogspanningsnetwerk via een intercommunale? Deze gereguleerde activiteit(lees natuurlijk monopolie) is van vitaal belang voor de verdere ontwikkeling van onder andere de duurzame productiesector. Zonder al van slimme netwerken te willen spreken is het in eerste instantie belangrijk om toegang te krijgen. Dit gebeurt door middel van het aanvragen van een aansluitingstudie tegen betaling waarna het enigszins bang afwachten is totdat het verlossend advies komt dat uw installatie kan aangesloten worden. Dat dit niet altijd van een leien dakje loopt…

Lees verder

Klankbordgroep Biomassa

Afgelopen week was ik via NPG uitgenodigd op de universiteit van Hasselt waar een interessant initiatief van start ging tussen een aantal Vlaamse en Nederlandse regio's/provincies. Een groep van biomassa specialisten van diverse bedrijven en instellingen gaat er het komende jaar de volgende zaken uitwerken :
Kennis uitwisselen rond biomassastromen en biomassaverwerking, aansturen van biomassaprojecten(via een begeleidingsgroep), het stimuleren en ondersteunen van lokale biomassa-valorisatie en het vormen van een geïntegreerde visie over lokale biomassa-valorisatie. Gezien de achterstand…

Lees verder

Desertec : tussen waanzin en hoop?

Vorige week las ik in het NRC Handelsblad een interessant artikel over een project waar al enige tijd sprak van is namelijk Desertec. Het is idee is om in de Sahara over een groot gebied zonnecollectoren te gaan plaatsen zodat 15% van de Europese elektriciteitsbehoefte hierdoor gedekt zou kunnen worden. Op zich een bewonderenswaardig idee, want nergens schijnt de zon zo vaak en fel als in de woestijn. De man die mee dit project/idee trekt is Paul van Son een voormalig collega van Essent. Paul is hier de geknipte man voor, want hij kan voorbij de obstakels zien en heeft hij een aanstekelijk enthousiasme.…

Lees verder

Hogere energieprijzen doen klanten van leverancier wisselen

Deze week werd er in de Standaard melding gemaakt van een verlies aan terrein door Electrabel. Dit op zich goede nieuws vergt echter wel enige nuancering. Ten eerste is het volume en dus niet alleen het aantal klanten dat wisselt van belang. Ook dient men de klanten die van Electrabel naar Luminus veranderen er uit te nemen daar Luminus net zoals Electrabel een historische speler is en nota bene ook dezelfde referentie aandeelhouder hebben(lees de Franse overheid is zowel de grootste aandeelhouder in EDF(de moedermaatschappij van SPE/Luminus) als van SUEZ/GDF(de moedermaatschappij van Electrabel…

Lees verder

Energietarieven gaan omhoog

Deze week werd mijn mening gevraagd omtrent de toekomstige(nabije) trends van de energietarieven. Wat mij opviel is dat de vraag niet echt werd gesteld waarom de tarieven gaan stijgen of toch niet voldoende. Dit blijft wijzen op een berusting of gelatenheid wat betreft onze invloed op de tarieven. Mijn eerste reactie is steeds dat niemand een kristallen bol heeft waarin hij kan zien wat een tarief gaat doen maar er zijn natuurlijk wel tendensen. Bijvoorbeeld de verduurzaming van onze energiehuishouding betekent dat je gaat investeren en dat dit dus zal moeten worden terugbetaald. Voor de energie-/elektriciteitsprijs…

Lees verder
 • Waterstoftijdperk

  In 2020 richtte André VoltH2 op. Groene waterstof wordt een van de manieren om industrie en vrachtvervoer te verduurzamen. Met deze onderneming wil hij pionieren op het vlak van groene waterstof. Doel is ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • André invest

  Naast mijn operationele activiteiten maak ik graag tijd voor studies die ik aan diverse overheden en bedrijven ter beschikking stel om zo meer inzicht of ideeen te geven in onze markten ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • Energy age

  In 2001/002 vroeg een zakenvriend in Maastricht mij om hem en zijn directie bij te staan om een strategie te bepalen hoe om te gaan met de liberalisering in de energiemarkt. André richtte daardoor eind 2001 WattP ...


  Lees meer
 • De Telecom age

  Periode 1991-2002
  In aanloop naar het jaar 1998 werkte André voornamelijk voor TeliaSonera en Proximus in hoofdzakelijk Frankrijk, Nederland en Rusland waar nieuwe mobiele en ...


  Lees meer

The way to get started is to quit talking and begin doing