Energie-Blog

André Jurres

Ook vorige week ging een deel van de communicatie nog steeds over de zogenaamde Turteltaks en de heisa over de subsidie van grootschalige biomassa af te wijzen. In diverse media wordt vooral de perceptie gewekt alsof het legen van zonnepanelen de huidige taks kan verlagen en dat blijft er toch ver over. Wellicht heb ik het niet goed begrepen, maar een groot deel van de huidige nieuwe taks dient om historische kosten te betalen en de zogenaamde besparing door geen subsidie voor grootschalige biomassa te geven is er geen.

Dit namelijk omdat we alle zeilen gaan moeten bijzetten om deze geplande productie te vervangen met alternatieven. Het moge duidelijk zijn dat met zon en wind alleen dit tegen 2020 een onbegonnen zaak is. Het voordeel van politiek is dezer dagen dat het blijkbaar niet meer nodig is om de haalbaarheid van beweringen te verifiëren. Natuurlijk heb ik ook veel goesting om in drie en half jaar tijd in Vlaanderen nog eens 2 tot 300 % meer zonnepanelen te leggen, maar dat is totaal onrealistisch.

Het stop en go beleid heeft er trouwens voor gezorgd dat er duizenden jobs verloren zijn gegaan bij de installateurs van zonnepanelen. Ook de perceptie keren is een huzaren klus gezien zowat iedereen die geïnvesteerd had in zonnepanelen is uitgescholden voor parasiet. Dat men als klap op de vuurpijl vanuit de Vreg dan ook nog heeft toegelaten om nog een nieuwe zonnetaks te introduceren (nee niet de Turteltaks, maar nog iets anders) die zogenaamd moet dienen om het gebruik van het netwerk te vergoeden vermits zonnepanelen nu eenmaal verstorend werken op het netwerk. Dat is trouwens helemaal niet de schuld van de eigenaren van een zonnepanelen installatie want deze hebben volledig te goeder trouw gehandeld en zich gebaseerd op de regelgeving die op het moment van de investering golden. Een sterk staaltje van onbetrouwbaar gedrag en eigenlijk dient dit zogenaamde prosumenten tarief (lees een taks die alleen betaald wordt door zonnepanelen eigenaren, omdat ze op een andere manier gebruik maken van hun netwerkconnectie) gewoon als een soort jaloezie taks, omdat de perceptie wil dat men het verwachte rendement niet gunt aan al deze huishoudens die hun nek hebben uitgestoken.

Dat het argument technisch correct is dat dergelijke installaties verstorend kunnen werken in een lokaal distributienet betekent nog niet dat je het recht hebt om dit te corrigeren. Sterker nog met dit soort praktijken zou de federatie van zonnepanelen installateurs erbij de minister nu op moeten aandringen om publiekelijk te verklaren dat er geen enkele retro actieve taks meer zal komen zodat er rechtszekerheid komt.

De creativiteit kent trouwens geen grenzen want naast deze retro actieve Vlaamse taksen worden wij constant geconfronteerd met lokale besturen die zich hier ook schuldig aan maken. Bijvoorbeeld de gemeente Willebroek heeft vorig jaar ineens een dakbelasting geïntroduceerd (lees een dubbele) waardoor ze niet alleen de al bestaande belastingen op gebouwen van de respectievelijke eigenaren ontvangt, maar iemand die een dak gehuurd heeft om zonnepanelen op te leggen nu ineens een dakbelasting moet gaan betalen. Niet omdat je de panelen ziet, niet omdat ze vervuilen gewoon omdat ze het kunnen. Deze lokale retro actieve taks die thuishoort in een bananen republiek kan wellicht juridisch sluitend zijn, hij getuigt wel van een kortzichtigheid gezien investeerders volgende keer schriftelijk gaan eisen van een lokaal bestuur dat ze even bevestigen erna niet met nieuwe taksen te komen. Betrouwbaarheid is een van de hoekstenen van een stabiele en succesvolle samenleving en overheden die hierin niet het goede voorbeeld geven zorgen mee voor een ongewenst imago.

Ondertussen werd in Nederland duidelijk wat de eerste SDE+ loterij heeft gebracht en het belooft niet veel goeds, maar nog even afwachten. Van de 4 miljard die beschikbaar was in deze tranche (in het najaar volgt nog een tweede tranche van 4 miljard euro) hebben voor bijna het dubbele aan projecten ingeschreven. Dat op zich is nog niet zo erg alleen zullen de kolencentrales met het meeste gaan lopen. Deze op z'n zachts gezegd ruime interpretatie van duurzaamheid (lees kolencentrales die ook houtpallets mee verbranden zonder dat het hout zelf een duurzaam label heeft tot op vandaag) draagt zoals reeds eerder gezegd niks bij op de lange termijn en is alleen goed om binnen het jaar zelf op papier meer groene stroom te produceren.

Er hebben ook een kleine 3000 PV projecten subsidie aangevraagd wat op zich positief is alleen ben ik benieuwd of deze niet gemarginaliseerd gaan worden door de kolencentrales (bijstook). De toekenning voor de kolencentrales zal 100% zijn en die voor PV wellicht minder dan 10%. De wereld op zijn kop voor een land dat al zo ver achter loopt en ook vorig jaar weer meer CO2 heeft uitgestoten doordat kolencentrales meer gebruikt worden (lees de enige vorm van elektriciteitsproductie die momenteel op papier nog enige winst kan maken en dan alleen nog maar omdat het hele ETS systeem in coma ligt). Net zoals Duitsland trouwens dat ook miljarden blijft pompen in wind en zon en tegelijkertijd vrolijk zijn bruinkool blijft verbranden. Iedereen kan de paradox hiervan wel inzien of is het zelfs enigszins hypocriet? De spagaat zal nog wel een tijdje aanhouden totdat 2020, COP21 (lees klimaatakkoord in Parijs) en andere doelstellingen ons met de feiten op de neus gaat drukken.