Energie-Blog

André Jurres

Afgelopen week was ik een dagje in Nederland waar ik eerst een relatief klein energiebedrijf bezocht om over mogelijke gezamenlijke projecten te praten voor NPG energy.  Ook in Nederland zijn er nog interessante mogelijkheden om te investeren in groene stroom productie.  Deze leverancier had als grootste probleem zijn groei aan te kunnen, verkopen van stroom op zich is heel makkelijk alleen zijn de marges klein en moet je alles ook aankopen.  In dit aankopen schuilt een van de moeilijkheden daar de stroombeurs of producenten wel garanties verwachten voor de stroom die jij wilt aankopen.  Hoe meer bankgaranties je moet geven hoe hoger bijvoorbeeld je kapitaal dient te worden.  Ook in het verleden heb ik nieuwe spelers hun tanden zien stuk bijten en zelfs stoppen met hun bedrijvigheid.  De energiemarkt heeft maar een kleine ruimte gemaakt voor nieuwe spelers.
In de namiddag was ik uitgenodigd door een ander energiebedrijf die jaarlijks de minister van energie op hun receptie hadden om haar beleid te komen toelichten.  De onlangs verschenen energienota van minister van der Hoeven werd niet echt op veel gejuich ontvangen.  Zowat alle grote energiespelers waren aanwezig en na met hun even gesproken te hebben vroeg ik hun mening over deze nota.   Verrassend vond ik hun conclusie dat de nota vooral zaken belicht die niet besloten worden.  De kritiek was niet mals op deze nota en ik vroeg dan ook welke vragen zij de minister zouden willen stellen als ze geen beperkingen hadden.  Voor mij is het iets gemakkelijker om directe vragen te stellen, daar ik nog niet actief ben op de Nederlandse markt en ik in ieder geval niet wakker lig van duidelijke vragen stellen.
Na de inleiding van de CEO van dit energiebedrijf nam de minister het woord en lichtte zij haar nota toe, zij gaf eerlijk toe dat sommige toch belangrijke beslissingen niet meer door dit kabinet zouden worden genomen, zoals de vraag of Nederland nieuwe kernenergie nodig heeft, deze zin zegt wel veel over de slagkracht van deze regering om de uitdaging met de toekomst aan te gaan.  Deze nota kwam mij heel bekend voor daar in België ook heel veel beslist wordt om later te beslissen.  Dat Nederland nieuwe kernenergie gaat bouwen staat in de sterren geschreven, in ieder geval als er geen nieuwe rampen gebeuren met kerncentrales, daar we simpelweg te weinig alternatieven hebben.  Daar de gasbel in Slochteren  tot een einde komt wordt Nederland bijna volledig afhankelijk van import van brandstoffen zoals gas.
Gezien de krapte bij de installatiebedrijven is het zelfs gevaarlijk om deze beslissing uit te stellen want het gevolg zou wel eens kunnen zijn dat ze te laat gaan zijn. 
Op het einde van haar betoog was er nog even tijd voor een vragenronde en ik vroeg haar of zij al met haar Belgische collega Dhr. Magnette contact had gehad om op een aantal zaken tot een gemeenschappelijk beleid te komen, bv.  Grensoverschrijdende netwerken. Hierop antwoordde ze enigszins ontwijkend door te zeggen dat er contact was geweest maar niet echt waarover.  Hopelijk beseft minister van der Hoeven dat België en Nederland hun energiebeleid op elkaar moeten afstemmen daar deze gedomineerd wordt door een bedrijf.  Ook dienen onze landen het voorbeeld te geven richting Europa hoe je succesvol over de grenzen hen tot betere marktwerking kan komen in plaats van kritiek te geven op datzelfde Europa.  De lidstaten zijn Europa en niet andersom, de uitbouw en uitvoering van ons energiebeleid in de Lage landen is tot nu toe maar een heel mager beestje met als gevolg dat onze volledige energiehuishouding in handen komt van buitenlandse privé bedrijven(privé is in het geval van België relatief natuurlijk met de Franse staat als grootste aandeelhouder).
Op mijn tweede vraag of ik het goed had begrepen dat de minister en haar regering had besloten dat bedrijven die in hun eigen land niet overgingen tot splitsing(tussen netwerkactiviteiten en productie/levering) de Nederlandse energiebedrijven niet kunnen overnemen antwoordde zij bevestigend!  Een stelling die daarna in twijfel werd getrokken door de verantwoordelijken van de verschillende aanwezige energiebedrijven.  Blijkbaar wordt dit nog vervolgd