Energie-Blog

André Jurres

Deze week kreeg men niet de indruk dat de regering ervoor gaat zorgen dat men een structurele oplossing nastreeft voor het gebrek aan concurrentie in de energiemarkt.  De zogenaamde hefboom van een mogelijke(lees zekere) verlenging van het nucleair park of toch een gedeelte ervan dreigt op niks te eindigen, buiten wat kruimels voor de begroting.  Nu een verrassing is dit niet als men terugkijkt op de laatste tien jaar, de Pax Elektrica's I en II waren al een doekje voor het bloeden maar dit lijkt me nog erger.  De Pax'en waren opgesteld zonder echte hefboom en dus geboren onder een zwak gesternte, dit kan niet gezegd worden van de uitstekende vertrekpositie van deze regering aangaande dit energiedossier.  De bedragen die ik laatste uren hoor zijn dermate laag dat men eigenlijk geen verlenging hoeft te geven en men gewoon een heffing kan overwegen, hoewel dit juridisch moeilijk houdbaar zal zijn.  Voor de liberalisering maakt dit dossier dan ook niks uit, deze blijft grotendeels dode letter.  Nu Nuon en Essent zijn verkocht in Nederland bestaan deze bedrijven ook niet meer in hun huidige vorm en is het nog maar afwachten wat zij nog gaan doen in België.  De komst van nieuwe energiespelers is broodnodig maar indien de regering er niet voor zorgt dat productiecapaciteit beschikbaar komt op de markt dan zal dit moeilijk worden. De mogelijkheid van de regering om zich te gaan plaatsen tussen de nucleaire(en kolencentrales) producenten en de leveranciers als groothandelaar(single buyer) is een van de weinige manieren om een gemonopoliseerde markt enigszins in beweging te krijgen.  Deze manier van werken moet men zien als een tijdelijke(lees tien jaar) maatregel totdat er voldoende marktspelers en dus marktwerking is.  In het geval van België kunnen ze hiervoor zeker rekenen op begrip van Europa die de regering al meermaals heeft gevraagd om nu eens werk te maken van meer marktwerking en vooral een geleidelijk afbreken van het huidige monopolie.
Deze week ben ik door velen(collega's bij andere energiebedrijven) gecontacteerd die blij waren met de gebrachte boodschap en hier achter staan.
Indien de regering volgende week zal mededelen dat zij heeft gekozen voor een platte heffing/vergoeding voor het langer openhouden van de centrales dan zal ik het initiatief nemen(met een aantal andere bedrijven) om ieder jaar een studie te presenteren die zal weergeven wat de winsten waren op het nucleaire park van het afgelopen jaar.  Zo kunnen we ieder jaar in België overwegen om onze positie te herzien. 
Eén van de toekomstige vraagstukken blijft toch hoe we ons verbruik gaan verduurzamen en zal het haalbaar zijn?  Daar we zelf(via NPG energy) investeren in groene stroom productie ben ik ook zeer geïnteresseerd in andere delen van de energieketen zoals slimme netwerken, transport en opslag. In de ontwikkeling van decentrale opwek is bijvoorbeeld opslag van energie belangrijk, windenergie of zonne-energie moet op termijn kunnen worden opgeslagen voor die momenten wanneer men de energie nodig heeft. Het gebruik van brandstofcellen in combinatie met bijvoorbeeld zonnepanelen biedt theoretisch een mooi potentieel. De komende tijd gaan wij samen met een aantal partijen dit concept testen op zijn technische en economische haalbaarheid.