Energie-Blog

André Jurres

Gisteren heeft de Europese Commissie zijn plannen bekend gemaakt om de reductie van CO2 werkelijkheid te maken. Ondanks de negatieve geluiden hier en daar is het een mijlpaal te noemen dat een economische grootmacht als Europa erin zou slagen om hier allemaal aan mee te werken. Ons land krijgt ook op een aantal vlakken enige verlichting zoals op het vlak van duurzame electriciteitsproductie, hier moet tegen 2020 13% gehaald worden(dwz 13% van de electriciteitsproductie op dat ogenblik moet duurzaam zijn). Kijkende naar de consumptie van electriciteit zullen we er eerst met z’n allen voor moeten zorgen dat ons verbruik naar beneden gaat in plaats van de continue stijging die we nu kennen. Als het verbruik jaarlijks blijft stijgen met 2 tot 3% dan zal de 13% in het gedrang komen of we moeten onze hele kustlijn vol windmolens zetten. Sowieso zijn de geplande offshore windmolen parken risicovol daar niemand de lange termijn effecten kan voorspellen, er is gewoon geen ervaring. Het minder verbruiken wordt dan ook veel belangrijker dan het bouwen van enkele windmolens, en hier wringt het schoentje. Onze industrie heeft constant behoefte aan consumptie, liefst 24 uur per dag zodat de machines optimaal ingezet worden. Tevens moet een bedrijf groeien anders wordt het afgestraft door de markt, kijk bijvoorbeeld naar Apple gisteren dat werd afgestraft door zijn mededeling voor het volgend kwartaal. Met andere woorden ieder bedrijf gaat op zoek naar afzet en liefst zo veel mogelijk(en zo snel mogelijk). Kijkende naar de groeilanden zoals India en China die zich in de 21ste eeuw klaarmaken voor een gigantische sprong naar hetzelfde model, namelijk consumeren, is de ambitie van Europa niet groot genoeg om dit tegaan compenseren. De groeilanden zeggen(terecht) dat wij(de Westerse wereld) hun geen lessen moeten geven in zuinigheid, juist daarom moeten onze inspanning maximaal zijn willen wij deze landen ervan overtuigen om het consumptiemodel te laten vertragen naar een dragelijk niveau. Het terugdringen van onze impact op het milieu(daarmee bedoel ik zaken zoals afval, water, vervuiling en energie) is een absolute topprioriteit en dit in percentages die vele malen hoger liggen dan 20%. Voor Europa ziet de toekomst er wat dat betreft beter uit door de vergrijzing die eraan komt. Jongeren consumeren nu eenmaal meer dan ouderen(door kinderen, grotere families, werk, etc…) De vergrijzing kan een goede garantie worden in het behalen van een kleinere impact op het milieu. Hiervoor zullen we echter ook een nieuw economisch model moeten vinden dat aangepast is aan enerzijds een stabiele consumptie(geen groei) en een lagere impact op het milieu. Wat doe ik zelf? Op dit ogenblik werk ik aan verschillende projecten in duurzame productie waarvan ik de eerste wil zien draaien in 2009/2010. De komende vijf jaar hoop ik samen met een team van mensen en bedrijven in België voor een 150 MW aan duurzame electriciteit te bouwen wat goed is voor de levering van electriciteit voor een 200.000 gezinnen. Dat dit niet zonder slag of stoot zal gaan spreekt vanzelf maar het eerste project van 10 MW zit in de pijplijn