Energie-Blog

André Jurres

Afgelopen woensdag werden de drie kandidaten op de shortlist van Suez bekend gemaakt.  De namen op deze shortlist hielden geen enkele verrassing in en bevestigen de gebieden waar Suez een stragische interesse in heeft.  Toevallig had ik de gelegenheid om deze week met een aantal verantwoordelijken te spreken van diverse energiebedrijven en ook met de politieke verantwoordelijken.  De politiek begreep de keuze van een buitenlands privé bedrijf maar dat dit niet direct in het belang is van België.  Dat de naam EDF erbij stond hadden we eerder al kunnen lezen als wens van president Sarkozy.  Dat de Fransen de hele Belgische energiehuishouding in handen willen houden is ook geen echte verrassing.  Daar Suez nu eerst langs Europa moet om goedkeuring te krijgen voor deze shortlist ben ik benieuwd wat zij ervan zullen vinden.  Persoonlijk denk ik niet dat de Commissie bezwaar kan maken tegen EDF ook al zou dat logischer wijs wel moeten.  De Franse staat die morgen de referentie aandeelhouder is  in zowel EDF als Suez/GDF kan eigenlijk geen kandidaat zijn of ten minste is er toch sprake van conflicterende belangen.  De keuze voor ENI is wellicht vanuit het oogpunt van Suez interessant daar zij meer activiteit wensen te ontplooien in Italië.  De synergieen met België zijn dan weer veel minder voor de hand liggend,  ENI is vandaag nog niet aktief in België en licht te ver af om een directe connectie te kunnen hebben.  Ook kan men zich de vraag stellen dat een kleine gas markt als de Belgische ooit van strategisch belang zal zijn voor partijen als EON, ENI of EDF.  Vergeleken de volumes in hun thuisland is het belang van ons land heel klein en dus lopen we het gevaar tweederangs te worden beschouwd.  Dat de andere partijen die hebben geboden de strijd niet zullen opgeven lijkt mij ook duidelijk.  Sowieso kan Publigas nog een heel belangrijke rol gaan spelen daar zij een voorkooprecht hebben op de Suez aandelen als aandeelhouder.  Hier zou de Belgische regering zijn gewicht in de schaal kunnen gooien door ervoor te zorgen gekozen wordt in het lands belang in combinatie met een marktconforme prijs.