Energie-Blog

André Jurres

In zijn zoektocht naar geld heeft de Belgische regering de knop doorgehakt en alvast 250 miljoen € kerntaks in de begroting opgenomen.  Op het eerste zicht een terechte maatregel daar u en ik de kerncentrales eigenlijk betaald heb of lees beter teveel betaald hebben(deze zijn versneld afgeschreven op een moment dat er nog een monopolie was, trouwens met goedkeuring van de toenmalige regering(en)).
Toch denk ik dat deze maatregel nefast zal werken voor de verdere ontplooiing van marktwerking en nieuwe investeringen.  De voormalige monopolist en huidig dominante marktpartij(en) Suez-GDF(en SPE) stelt zich terecht defensief op daar zij nu geviseerd worden zonder dat hier een beleid achter zit.  Simpele vraag, waar wilt men naar toe met energie(en kernenergie) in België?  Dat een partij zoals Suez-GDF te dominant is, en dat dit niet goed is voor België weet iedereen stilaan wel maar dat wilt niet zeggen dat zij niet belangrijk kunnen blijven als investeerder in ons land. Dat hun marktaandeel niet meer dan 35% zou mogen bedragen binnen tien tot vijftien jaar is ook duidelijk maar ook zij hebben behoefte en recht op duidelijkheid wat betreft de mogelijkheden voor hen als bedrijf in België. Dat er zwaar moet geïnvesteerd worden in nieuwe productie weet iedereen wel, zowat gans ons productiepark moet vervangen worden en dit gaat tussen de 30 á  50 miljard Euro kosten(hangt af van technologie keuze en snelheid, bedrag dat rekening houdt met investeringen tussen nu en 2040). Erger vind ik eigenlijk nog dat er studies beschikbaar zijn die aantonen dat de kerncentrales goed zijn voor minstens 30 miljard winst over een periode van 15 jaar(als de regering bv zou beslissen om de kerncentrales 15 jaar langer open te houden) en dat deze hefboom dus ideaal zou zijn om het nodige geld te hebben om deze investeringen dus te kunnen doen en België weer op het voorplan te brengen qua energievoorziening!