Energie-Blog

André Jurres

Deze week heeft de nieuwe voorzitter van het VBO zijn toekomstvisie voorgesteld.  In verschillende media stond het duurzame karakter centraal in zijn boodschap, de trend om op deze golf mee te gaan is populair en doch ook noodzakelijk.  Wat op zich een moeilijke opgave lijkt voor de grote bedrijven is om naar een lager verbruik te gaan van onze grondstoffen.  In België verbruiken de grootste 1500 bedrijven ongeveer 50% van het totale electriciteits- en gasverbruik(voor gas zelfs meer als men het verbruik  in de electriciteitscentrales meetelt).  Zonder hun nut in vraag te stellen zal men een oplossing moeten vinden voor dit enorme verbruik om tot een duurzame oplossing te kunnen komen.  Ook kunnen de grote bedrijven het voorbeeld geven door mee te investeren in duurzame vormen van energie die wel een hoger prijskaartje hebben.  In mijn gesprekken met de groot industrie in verschillende landen is de prijs toch de hoofdzorg en komt het milieu nog niet genoeg aan bod.  De boodschap van Dhr. Leysen zal zeker aan kracht winnen als het gevolgd wordt door daden.