Energie-Blog

André Jurres

Terwijl de omringende landen allemaal groen gas injecteren in het gasnet blijft Vlaanderen (en Wallonië ook enigszins, maar een eerste project staat daar wel gepland) hopeloos achter. Ondanks de relatief groene minister (in ieder geval preken de socialisten vaak groen) is het al enige jaren wachten op een duidelijk kader voor groen gas.

Dat groen gas nog een groot groeipotentieel heeft heb ik al eerder aangegeven en is het dus des te opvallender dat de bevoegde minister en haar kabinet geen enkel teken van leven geeft om deze duurzame en efficiënte vorm van productie te ondersteunen. Nu horen we de laatste tijd vooral dat onze energieprijs niet mag stijgen en hiervoor wordt voldoende creativiteit aan de dag gelegd (lees de bevroren energieprijzen).

Wellicht is door al deze aandacht over de prijs het woordje innovatie volledig in de prijzenmist verdwenen, maar de minister moet dringend andere en betere adviseurs krijgen wil zij de duurzame doelstellingen tegen 2020 halen.

Het objectief om de Vlaamse overheidsgebouwen beter te gaan isoleren (hiervoor heeft men het zogenaamde Vlaams Energiebedrijf opgericht, een naar mijn mening misleidende naam daar het toch eerder het zoveelste adviesorgaan dreigt te worden) is zeker nuttig en nodig alleen haal je daarmee de doelstellingen van 2020 niet.

Het zoeken naar het waarom er nog steeds geen groen gas bestaat in Vlaanderen is moeilijk te bepalen daar het tegen alle logica ingaat. Zelf produceren wij in onze biogasinstallaties ook groen gas, maar nu moeten wij dit verbranden in gasmotoren tot groene stroom. Gelukkig gebruiken we de warmte nog nuttig, maar de efficiëntie zou toch hoger liggen mochten we het geproduceerde gas mogen injecteren in het gasnet.

Dat de injectie van groen gas in de ons omringende landen een opmars kent, kan wellicht helpen om meer vruchtbaarheid aan dit potentieel te geven. Ook voor flexibiliteit in de biogasinstallaties te krijgen kan dit helpen daar men dan in theorie meer gas kan injecteren of zelfs in samenwerking met bijvoorbeeld Elia een reservemotor kan plaatsen die dan op verzoek van de netbeheerder kan aangeschakeld worden en er zo minder gas wordt geïnjecteerd.

Men heeft de mond vol van de verduurzaming van onze energiehuishouding, maar men vergeet deze relatief eenvoudige introductie. Zelf heb ik de vraag ook al aan de regelgever gesteld en deze was ook verwonderd dat het zo lang duurde. Zal in ieder geval het initiatief nemen om de minister uit te nodigen om eens een biogasinstallatie te gaan bezoeken in Nederland waar gas geïnjecteerd wordt. 

Mocht iemand (op het kabinet bij de minister bijvoorbeeld :)) dit stukje lezen neem dan even contact op met mij via 0475/23.85.49 of Andre.jurres@npgenergy.be  of als een van de collega's meer weet of betere wegen naar het beoogde resultaat toe heeft, laat maar weten.