Energie-Blog

André Jurres

Men kan tegenwoordig geen krant openslaan of men leest artikels over energie, toch zeker in Vlaanderen. In Nederlandse kranten bijvoorbeeld is dit veel minder, de reden is mij niet heel duidelijk, de gasbel in Slochteren?

Drie stukken vielen mij op;

– Kyoto en de wens en wil om er iets aan te doenmede door het feit dat (bijna) iedereen er mee wilt scoren, men kan vandaag de dag niet groen genoeg zijn. De realiteit is echter totaal tegenovergesteld, er is op dit ogenblik geen sprake van een reductie op wereldschaal maar eerder van een stijging. Men spreekt van de groei van China maar eigenlijk gaat het hier eigenlijk om onze eigen industrie die zich voor een groot deel verplaatst heeft. De Chinezen produceren nog steeds vooral voor de export(lees Europa en de VS) en niet voor de 1.3 miljard Chinezen(bijna een miljard Chinezen hebben trouwens vandaag nog altijd bijna niks om te consumeren)

Zolang ons economisch model gebouwd is rond minimum 2% groei per jaar(anders komt het woord recessie al snel rond de hoek) zullen wij meer blijven consumeren. De grote slokkop van grondstoffen is de industrie maar deze werkt uiteindelijk alleen maar om onszelf een product te verschaffen, als men een grote reductie wilt van uitstoot zit er niks anders op dan de consumptie drastisch te laten dalen in combinatie met nieuwe “schonere” technologieen.

– de tweede energiespeler in België en oud-monopolist SPE/Luminus vindt dat ze meer productie moet bouwen daar men stelt dat ze 25% van de gezinnen als klant heeft en slechts 9% eigen productie. Het bouwen van meer productie is zeker in België nodig de reden die hier wordt aangehaald is echter niet correct. Voor de behoeften van zijn klanten heeft SPE voldoende energie daar men de markt van electriciteit moet bekijken vanuit volume. België verbruikt iets minder dan 85TWh(netto 80TWh) waarvan SPE minder dan 10TWh voor zijn rekening neemt. Als men dit in percentages uitdrukt dan komt men aan een 9 à 10%. Wellicht vond men het nodig een reden te verzinnen hoewel er genoeg andere redenen zijn te bedenken die wel steek houden. Denk dat het vooral nuttig is om meer concurrentie toe te laten buiten Electrabel en SPE/Luminus op het vlak van productie. Zoals reeds eerder geschreven hebben we in België minstens een vier tot vijf evenwaardige spelers nodig en niet een voortzetting van het marktaandeel van de twee oud monopolisten.

– in een opiniestuk dit weekend in De Tijd stond een stuk van de Russische energieminister die op de gekende stijl van de oude tsaren ons verteld dat de herkomst van geld niet belangrijk moet zijn en we de deur open moeten zetten voor de Gazprom dollars. Een dergelijke uitspraak van een minister wijst erop dat voor hem geld alles kan overheersen, gek eigenlijk dat in het land zelf men er eigenlijk niet in slaagt om een duurzame groei te bewerkstelligen(als men olie, gas en andere grondstoffen wegneemt). Hij eindigt echt als een generaal die zonder omwegen zegt dat als we niet buigen hij zijn blik gewoon naar het oosten zal richten. Van een regelrechte bedreiging gesproken, hopelijk zal Europa hier gepast op reageren en ingaan op deze uitnodiging op korte termijn. Indien wij morgen de kranen maar gedeeltelijk dichtdraaien(hiermee bedoel ik bijvoorbeeld de gaskraan vanuit Rusland en dus ook de geldkraan) dan zal de redelijkheid wellicht snel terugkeren.