Energie-Blog

André Jurres

In Trends vanaf deze week : 


Schrijf nu bijna veertig jaar over de energiemarkt in België in het zakenmagazine Trends. Onze energiehuishouding is drastisch veranderd nadat in 2011 Duitsland besliste om afscheid te nemen van zijn kerncentrales en vol in te zetten op duurzame energiebronnen.

Als een vlek verspreidde het Duitse succes zich over Europa en tegen 2030 waren de meeste grootschalige centrales gesloten of uitgerust met 100 % CO2-vrije technologieën. Wat een contrast met Amerika en andere delen van de wereld is die zijn blijven leven op fossiele brandstoffen die ervoor gezorgd hebben dat hun milieu voor grote delen vergiftigd is.  De honger is daar veranderd van olie naar water daar ze te laat hadden ingezien welke impact de nieuwe ontginningsmethoden hadden.

Europa heeft door te kiezen voor 100 % duurzame vormen van energie ervoor gezorgd dat innovatie centraal ging staan en we nu als sterkste natie onze ontwikkelde producten over de hele wereld ter beschikking stellen.

De slimme netwerken zorgen ervoor dat ons energieverbruik op ieder moment van de dag gelijkmatig is zodat we optimaal gebruik maken van onze productiebronnen. De verplichting vanaf 2025 in Europa dat ieder huis en bedrijf zijn eigen productie van energie moest hebben, heeft er toen voor gezorgd dat we voldoende energie hadden op ieder moment zonder dat nog afhankelijk waren van dure fossiele brandstoffen voor de verwarming van onze huizen.

De keuzes die Europa gemaakt had, zorgde er tevens voor dat onze bedrijven geen concurrentienadeel meer hadden binnen Europa daar alle landen dezelfde voorwaarden hadden aanvaard om tegen 2050 100 % CO2-neutraal te zijn en onze productiebronnen ook 100 % duurzaam zijn. Voor bedrijven buiten Europa werden dezelfde voorwaarden opgelegd zodat ook zij inspanningen hebben gedaan om hun producten te kunnen blijven verkopen.

Amerika is tot op vandaag onafhankelijk voor zijn energie, maar werkt nog steeds hoofdzakelijk op fossiele brandstoffen die stilaan schaarser beginnen te worden. Vanuit Europa varen schepen met water naar gans de wereld want water is duurder geworden dan olie en Europa heeft de technologie ontwikkeld om water te blijven hergebruiken.

Europa is eindelijk een geworden uit noodzaak daar tegen 2016 het klimaat zich ook tegen ons begon te keren en zoals steeds zorgen rampen ervoor dat de mens zichzelf overstijgt.  De bevolkingstoename is gelukkig afgenomen en onze economie is niet langer gebaseerd op een continu groeimodel, maar op een duurzaam model dat nog steeds ruimte laat voor winstgevendheid zonder dat het milieu hiervan de dupe wordt.

De verwachte groei van China is uiteindelijk niet geworden wat iedereen ervan voorspeld had, want de interne markt bleek niet in staat om de afkalvende export op te vangen. De honger naar grondstoffen werd uiteindelijk te groot waardoor ook China genoodzaakt werd om te kiezen voor een duurzame groei die haalbaar was op lange termijn. India is echter totaal ontspoord, want zijn bevolking is geëxplodeerd waardoor er nu bijna 1,8 miljard mensen wonen waarvan meer dan 1 miljard mensen in armoede wonen.

De voorspelde klimaatopwarming is, zoals was voorspeld, volop aan de gang en de gemiddelde temperatuur was dit jaar 2 graden hoger dan in het jaar 2012. De natuurrampen doen zich toeval of niet vooral voor in die landen die de signalen genegeerd hadden en China, India en Amerika worden dan ook geconfronteerd met enorme uitdagingen.

Dat vele landen in het Zuidelijk halfrond de dupe zijn van deze grote landen zien we iedere dag opnieuw met het verdwijnen van laag gelegen gebieden. De Malediven zijn al sinds 15 jaar verdwenen en hun bevolking is verspreid over vele landen. In totaal zijn meer dan 2 miljard mensen direct geraakt door de klimaatverandering daar enerzijds hun habitat simpelweg verdwijnt door de stijging van de zeespiegel, maar vooral door het oprukken van de woestijngebieden.

Dichter bij huis heeft ook Nederland besloten om grote delen van hun land terug aan de zee te geven want ieder jaar werden de overstromingen erger, zelfs een deel van Amsterdam is voor altijd verloren en migratie naar het oosten van het land is volop aan de gang. In België zijn de overstromingsgebieden zo groot geworden dat gans West-Vlaanderen onder een constante dreiging leeft voor overstroming. Landbouw is sinds tien jaar onmogelijk geworden in dat gebied door de verzilting van de grond.

De prijs die wij in ons land betalen is tot nu toe haalbaar, maar de ingeslagen weg van duurzaamheid is nog steeds aan de gang. De onafhankelijkheid die Europa nu heeft voor zijn energie heeft uiteindelijk ook een politieke eenheid gecreëerd en ervoor gezorgd dat ons economisch- en samenlevingsmodel duurzaam en houdbaar is voor lange tijd.