Energie-Blog

André Jurres

De laatste dagen kwamen de eerste berichten binnen dat het energieverbruik in België wederom gestegen is.  Dit is eigenlijk de voortzetting van een tendens en dus zeker geen verrassing.  Ondanks al de goede intenties is het zeer moeilijk om een stop te zetten op het stijgend(vooral electriciteitsverbruik) verbruik door zowel de stijgende economische groei als het verbruik in een gemiddeld huishouden.
Het eerste deel van het stijgend verbruik lijkt me moeilijk op te lossen zijnde de bedrijven die meer verbruiken door een hogere consumptie, de bedrijven kijken veel meer dan particulieren naar manieren om hun verbruik te doen dalen.  Toch zeker de groot verbruikers(top 1500).  Bij veel midden- en kleinzakelijke bedrijven wordt echter weinig gedaan om het energieverbruik te analyseren.  Hier zit zeker een opportuniteit indien dit centraal wordt georganiseerd.
Vandaag zijn er wel belonende programma’s(lees subsidies) voor grootverbruikers om hun verbruik te doen dalen of in andere gevallen dwingende regels.(bijvoorbeeld de CO2 quota die bedrijven dwingen om efficient om te gaan met hun uitstoot).
Voor particulieren is er een veelvoud(lees oerwoud) aan ondersteunende maatregelen zoals aftrek bij plaatsing van isolerende materialen, plaatsen van hoogrendementsketel, etc…  In plaats van te werken met het naderhand terug krijgen van investeringen via het invullen van de kosten op zijn/haar belastingsformulier zou men beter werken met een rechtstreekse aftrek op de producten zodat de klant kan zien bij zijn aankoop dat een duurzaam product netto “minder” voor hem kost.  Het feit dat een particulier een inspanning moet doen om daarna de meerkost via een administratieve handeling terug te krijgen heeft tot gevolg dat in de praktijk veel mensen teruggrijpen naar de klassieke meer vervuilende producten.
Keep it simple and stupid(KISS) moet hier de regel zijn wilt men dat iedereen alleen nog maar kiest voor duurzame producten.
Voor de midden- en kleinzakelijke markt dient men tevens een simpel en duidelijk systeem te introduceren dat ook rechtstreeks kortingen toekent als men kiest voor duurzame energiemethoden.  Ook zal men een deel dienen te verplichten via incentives zodat de ondernemers geleid worden naar hun voordeel.   Er zijn bijvoorbeeld technologieën die een aanzienlijke besparing geven op het vlak van verlichting die aanbevolen kunnen worden door bijvoorbeeld de regelgevers in te schakelen.  
Door het ontbreken van een duidelijke aanpak om het verbruik terug te dringen kan men verwachten dat het electriciteitsverbruik zal blijven stijgen met 2 à 3 percent per jaar.(op tien jaar is dat een stijging met minstens 25%!)
Dit wil zeggen dat alleen al voor de bijkomende vraag er nieuwe productie zal bij komen waarvan het grootste gedeelte door gascentrales(gezien kolencentrales weinig draagvlak hebben door hun uitstoot) wat dan weer het gasverbruik zal doen stijgen.  Daar bovenop verwacht ik dat het verbruik nog sneller zal gaan stijgen daar steeds meer bedrijven en particulieren kiezen voor air conditioning tijdens onze warmere zomers en wij per inwoner zullen stijgen naar het verbruik van een gemiddeld Amerikaans gezin(wat minstens 25% hoger ligt dan bij ons) met de toename van onze comfort verwachtingen.