Energie-Blog

André Jurres

Vorige week had ik een interessant gesprek met een project ontwikkelaar actief door gans Nederland.  Deze ontwikkelaar gebruikt oude commerciële panden in het centrum van steden en vormt deze om in woonprojecten.  Daar deze meestal in het centrum van steden leggen zijn deze over het algemeen snel ingenomen.  Hij had mij gevraagd om een gesprek en wou meer weten over de mogelijkheden van decentrale opwek en de mogelijkheden om hierin samen te werken.  Zijn interesse is ook gewekt door de gesprekken die hij heeft met verschillende administraties op zowel nationaal, regionaal als stedelijk niveau waarvan het duidelijk is geworden dat de interesse bestaat om dergelijke duurzame initiatieven te ondersteunen.  Binnenkort ontvangen vele provincies(in Nederland) en steden een miljarden Euro's geldstroom door de verkoop van Essent en Nuon en men lijkt vastbesloten deze voor een deel opnieuw te gaan investeren in de energiesector en/of woningbouw.  Steden als Amsterdam spreken al openlijk over hun visie/wens/ambities over wat ze willen gaan doen en buzz woorden zoals slimme steden en wijken zijn niet uit de lucht.  Wat een contrast trouwens met de beleidsmakers in Den Haag die vooral niets beslissen en wachten totdat anderen(lees andere landen) de hete kastanjes uit het vuur halen.  De vertraging in de uitrol van de slimme meters is daar een goed voorbeeld van.
Men zal eerder lokaal met totaal oplossingen moeten gaan testen op wijkniveau met de integratie van slimme meters, slimme netwerken(IT), windmolens, zonnepanelen, grondwarmte, brandstofcellen, etc. en daar kunnen de provincies en steden een belangrijke rol spelen in samenwerking met de privé sector.  Het is duidelijk dat deze eerste testen van concept geld gaan kosten in de ontwikkeling en dat de lokale overheden hier zelf belang bijhebben om deze te ondersteunen daar ze zelf ook vaak een groot onroerend patrimonium beheren.  Eind augustus gaan we even terug samen zitten om te kijken of een dergelijk totaal concept in samenwerking met een gemeente kan uitgewerkt worden met een schaalgrote van enkele honderden woningen.  Het zal geen toeval geweest zijn dat ik deze week ook sprak met een burgemeester van een middelgrote stad uit Vlaanderen die op bezoek was bij een zakenkennis van mij.  Zij kwam eens kijken naar zijn bedrijf daar hij een serieuze uitbreiding overweegt en de stad deze natuurlijk ook moet goedkeuren.  Daar wij er ook een investering overwegen op zijn daken in zonnepanelen sprak ik zo over de impact hiervan op zijn uitbreiding.  Nog geen dag later kreeg ik telefoon van de burgemeester die graag verder had gepraat over de verduurzaming van steden en de mogelijkheden voor administraties om hierin hun eigen beleid te ontwikkelen.  Het is duidelijk dat dit thema velen bezighoudt maar het is ook duidelijk dat men vooral nu zoekt naar antwoorden en deze wellicht niet altijd zullen bevallen.  Het verduurzamen van ons relatief oud onroerend goed zal enorme inspanningen vergen en niet vrijblijvend kunnen zijn(lees zal verplicht dienen te worden)of blijven.  Men kan zich voorstellen dat in de toekomst het bouwen en verbouwen zal betekenen dat men ook extra zal moeten investeren in het verduurzamen van zijn onroerend goed.