Energie-Blog

André Jurres

Afgelopen vrijdag werd het dan bevestigd, Essent en Nuon blazen de fusie af.
In eerste instantie een slag voor degene die zich iedere dag aktief bezig hielden met deze fusie, die zich in kamertjes afzonderden met de beste intenties.  Erger is het nog gesteld voor degene die de bedrijven reeds verlaten hebben omdat ze niet waren uitgekozen in de nieuwe management structuur.  Zelf ken ik er enkelen die inmiddels al werken in andere sectoren en dit als een moeilijke tijd hebben ervaren.  Er is voor deze mensen eigenlijk geen excuus mogelijk waarom de fusie niet is doorgegaan.  Ten laatste zijn er nog de mensen die zijn gebleven ook al waren ze bedankt voor hun huidige functie in afwachting van de fusie, voor deze mensen is het vandaag nog moeilijker. Wat moet je doen?  De appel doorslikken, vergeten en vergeven.  Het lijkt me voor de managers die al was verteld dat ze op zoek moesten naar een andere functie binnen(of buiten) het bedrijf eigenlijk dat er maar één keuze is.  Doorgaan met de route die ze zijn ingegaan en hopelijk binnen het bedrijf een leuke nieuwe uitdaging te vinden.
Zelf heb ik in de telecom sector dit soort zaken ook gezien, dan kreeg je zaken zoals het LIFO(last in first out) principe over je heen, niks persoonlijk natuurlijk, of beter eigenlijk niks menselijks! 
Deze week vroegen enkele mensen uit het buitenland aan mij of de fusie nu zou doorgaan of niet, ik zei hen dat de fusie zal doorgaan is het niet tussen beide bedrijven dan zullen ze binnen de twee jaar wel met iemand anders fusioneren.  De beslissing van de Nederlandse regering om het netwerk af te scheiden van de energiebedrijven heeft een zeer grote impact op de zelfstandigheid van deze bedrijven.  Het risico volle gedeelte namelijk productie, groothandel en klanten zal door hun aandeelhouders steeds meer aanzien worden als moeilijk en niet doorzichtig.  
Ook al ben ik al een jaar weg bij Essent toch ben ik nog begaan met het lot van mijn voormalige collega’s die zich toch rot moeten voelen dezer dagen. 
Het lijkt me wel logisch dat er nu een periode van windstilte zal komen zodat de interne organisaties hiervan kunnen herstellen alvorens toch opnieuw op zoek te gaan naar een geschikte partner. 
De andere redenen van waarom niet zijn eigenlijk niet meer belangrijk maar ik zou bij een volgende poging tot fusie toch iets omzichtiger omgaan met mensen als je niet zeker bent dat een fusie doorgaat.  De kracht van iedere organizatie is gebouwd op zijn mensen.