Energie-Blog

André Jurres

Twee dagen geleden was ik op bezoek bij een bedrijf naar aanleiding van een onderzoek dat wij aan het voeren zijn over de huidige marktwerking en de grieven van de gemiddelde industriële klant.
Wat opviel was de grote kennis over de energiemarkt en de wens voor meer concurrentie.  Op mijn vraag of het dan geen paradox was dat hij nu ging/moest tekenen bij de voormalige monopolist voor de komende drie jaar zei hij geen keuze te hebben.
De prijzen die hij kon bekomen waren een stuk onder de marktprijs, hieruit kan men afleiden dat de marktwerking in de groothandelsmarkt nog niet optimaal werkt.
Interessant was ook zijn vaststelling dat de meeste nieuwe concurrenten het moesten stellen zonder eigen productie en dus vooral als trader moesten concurreren. Hij zei ook luidop dat deze zo niet kunnen concurreren tegen de voormalige monopolist die zijn prijzen naar wens kan aanpassen en dit ver onder de groothandelsprijs.
In onze kwalitatieve zoektocht naar goede informatie zien we op dit ogenblik in de markt bij de grootverbruikers toch nog opvallende verschillen qua prijs. Dit was een zes jaar geleden ook reeds het geval. In mijn contacten met de beleidsmakers van dit land is dit soort informatie zeer nuttig zodat ik kan aantonen dat het liberaliseren van de productie voor concurrentie noodzakelijk is.  Verder kan dit ook dienen als bewijs dat een aanmerkelijke marktmacht onder de groothandelsprijs verkoopt en dus zo de markt verstoort.  Dit soort informatie wordt bij Europese Commissie zeer gesmaakt, dit natuurlijk met garantie van volledige discretie.
Het belang van dit alles, gezien ik bezig ben om te onderzoeken om te gaan investeren in productie wil ik zeker weten dat het spel eerlijk gespeeld wordt en zoniet dan zal ik bij de beleidsmakers ten gepaste tijde hierover praten. Iedereen begint te begrijpen dat er dringend iets moet gebeuren aan dergelijke praktijken.
Hierbij wil ik iedereen die mee werkt aan dergelijk belangrijk onderzoek bevestigen dat alle informatie vertrouwelijk blijft, er worden geen namen doorgegeven, alleen data. Indien de authoriteiten hierom zouden vragen dan dient dit eerst aan u gevraagd te worden. Tijdens mijn gesprekken merk ik toch nog een schrik om open te zijn, vooral om toch maar op de goodwill van de dominante marktpartij te kunnen blijven rekenen.
Mijn dank aan allen voor hun medewerking. Enkele van de resultaten zal ik de komende maanden mededelen.