Energie-Blog

André Jurres

Blijkbaar gelden niet dezelfde wetten in alle delen van Europa of zelfs nog maar in België. In het Waals parlement zijn blijkbaar nog wat nieuwe spelregels (lees decreten) goedgekeurd die intercommunales zoals Tecteo in staat stellen om zichzelf om te vormen naar een andere vennootschapsvorm zoals een nv.

Op zich niks spectaculair gezien deze intercommunales steeds meer afwijken van hun natuurlijke biotoop - zijnde gereguleerde activiteiten ten bate van de gemeenschap zonder winstmaximalisatie als einddoel. Na de aankoop van een krant fronsten al heel wat wenkbrauwen en met het laatste uitstapje wordt er luidop afgevraagd wat er aan de hand is met dit bedrijf? Is het een speelgoedje van een politieke partij of zit er een uitgekiende bedrijfsstrategie achter? Vooralsnog wijzen de signalen eerder op het eerste dan het tweede. Hoe kan je als relatief bescheiden bedrijf met als voormalig hoofddoel onder andere netwerkbeheerder (Resa) en telecomprovider (VOO) ineens kranten gaan drukken en ook nog even energieproductie gaan ontwikkelen? Met alle respect, maar het is voor iedereen duidelijk dat dit meer op een holdingactiviteit begint te lijken of een investeringsbank.

Een aantal collega's in de sector zijn alvast niet gelukkig met de demarche van deze overheidsintercommunale, daar overheidsgeld inzetten in de normale vrije markt altijd met de nodige voorzichtigheid dient te gebeuren. Het stof (en de verliezen) bij Electrawinds van de vele overheidsfondsen is nog niet gaan liggen of daar komt alweer een ander overheidsbedrijf tot de redding. De timing lijkt me geen toeval zo vlak voor de verkiezingen want vooral het geld dat Electrawinds via Groenkracht had opgehaald was een explosief dossier.

Meer dan 4000 beleggers die hun geld toevertrouwd hadden aan een coá¶peratieve die niet zo coá¶peratief bleek te zijn en al zijn middelen op een paard had ingezet. Het verhaal kennen we inmiddels, alleen is de rechter in Oostende niet overtuigd van de goede bedoelingen en stelt hij zich enigszins terecht vragen bij de reddingsoperatie van Tecteo bij Groenkracht. Op zich is het goed dat deze beleggers zowat hun hele inleg terug krijgen (over een bepaalde periode). Inmiddels heeft de rechter groen licht gegeven maar zegt hij er wel bij dat normaal gezien hij dit zou afkeuren maar gezien alle schuldeisers akkoord zijn hij dit toch laat passeren.

Dat de andere schuldeisers er echter een stuk minder goed uitkomen is opvallend te noemen want er zijn er een aantal die bevoorrecht schuldeiser zijn. De overheid bijvoorbeeld moet genoegen nemen met minder dan 40% en hetzelfde geldt ook voor de andere schuldeisers. En toch lijken ze allemaal akkoord te gaan zodat Groenkracht maar niet ontploft. Het is duidelijk dat als 4000 beleggers zich gaan roeren op minder dan twee maanden van de verkiezingen, dit zware schade zou kunnen aanbrengen.

Wat nog opvallender is, is dat men in het Waals parlement blijkbaar geen rekening dient te houden met de Europese richtlijnen dat netwerkbedrijven liever geen directe activiteiten mogen uitvoeren in de geliberaliseerde delen van de energieketen. Europa zal hier zeker dienen op te gaan reageren. Wenst zij als nieuwbakken nv in energieproductie te gaan, zal zij haar netwerk dienen af te stoten? Ook al moeten we nog zien wat er gaat gebeuren want veel is mogelijk in energielandschap.

Bij de dominante marktpartij in België blijft men ondertussen dezelfde boodschap herhalen dat subsidie op duurzame energie kan afgebouwd worden en eigenlijk alleen maar moet gebouwd worden in landen waar de zon altijd schijnt. Deze toch wel wat simplistische houding is zo doorzichtig dat men er niet teveel aandacht moet aan geven. Laten we al eerst eens beginnen om per direct te stoppen met de subsidie van fossiele brandstoffen en kernenergie. Ben benieuwd wat hun positie is over de 35 jaar subsidie die de Engelse overheid voorziet aan EDF voor de bouw en uitbating van nieuwe kerncentrales. Neem aan dat deze dan ook per direct kunnen gestopt worden want hier heeft men het toch zeker over een mature technologie?

Als men dan toch alleen maar zonnetechnologie moet bouwen in de woestijn, waarom haken dan in sneltempo alle deelnemers af in Desertec, of beter nog waarom is GDF/Suez geen grote aandeelhouder? Kunnen ze in de Sahel voor 400 miljard euro zonne-energie bouwen zonder enige vorm van subsidie want dat is wat ze willen. Het blijft een gemiste kans dat dergelijk gereputeerd bedrijf niet de omslag maakt naar een duurzame energiehuishouding. De met trots aangekondigde bouw van kolen- en gascentrales in rijke olie landen zijn geen zaken die toekomstgericht zijn en al helemaal niet in lijn met het laatste IPCC rapport. Dat dergelijke grote bedrijven zich maatschappelijk zo weinig aantrekken van hun verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties toe is zelfs stuitend te noemen. Aan de andere kant dient de politiek ervoor te zorgen dat deze en andere molochen zich wel gaan gedragen volgens de langetermijnplanning van Europa tegen 2050.