Energie-Blog

André Jurres

Nu er deze week een aantal belangrijke bijeenkomsten zijn in Davos en Dubai is het wellicht interessant om even stil te staan bij het klimaat.  Men heeft uitgerekend dat als we de impact van de temperatuursstijging willen beperken met maximum 2 graden we ieder jaar meer dan 500 miljard dollar moeten investeren in duurzame vormen van energie en/of energiebesparing.  Vorig jaar zaten we rond de 140 miljar dollar wat een kleine 4% lager was dan in 2007.  Deze informatie werd in de Tijd weergegeven maar blijft natuurlijk enigszins speculatief.
Een dergelijk investeringsritme heeft zeker positieve effecten op de prijs per eenheid daar er een nieuwe industrie ontstaat en dan zien we vaak dat de productiekost daalt.  Denk zeker dat deze bedragen met 30 tot 40% kunnen dalen als er meer concurrenten in de markt komen voor bijvoorbeeld de bouw van windmolens of zonnepanelen. Het is te verwachten dat ook de Chinezen een steeds dominantere rol gaan spelen in deze markten(in zonnepanelen zie je dit al) daar zijzelf ook een grote interne markt krijgen.  De Chinese regering voorziet duizenden MW aan nieuwe duurzame vormen van energie en zoals steeds leren ze snel hoe ze dit zelf moeten maken. Als deze trend zich zou ontwikkelen van dalende investeringskosten dan kan het mogelijk zijn om dit ambitieuze target te halen.  Zelf denk ik dat het beter zou zijn als de Amerikaanse autofabrieken die teveel zijn met geld van de overheid om te bouwen om bijvoorbeeld grootschalig windmolens te gaan bouwen in plaats van geld in deze toch bodemloze put te blijven investeren. Een groot deel van de duurzame energieproductie lijkt toch te gaan komen van windenergie en dus zou een land er het best aan doen om deze nieuwe energiebron(na olie bijvoorbeeld) in eigen huis te houden om niet te afhankelijk te worden van externen.(olie en gas tonen dit ook aan)  De technologie om duurzame energie op te wekken vandaag is eigenlijk nog veel te duur en daarom moet er veel subsidie geld naar toe, teveel.  De kost per MW zou toch onder het miljoen Euro moeten gaan de komende jaren om zo voldoende geld vrij te maken door de overheid om te kunnen investeren in een modern netwerk dat al die decentrale productie kan blijven managen en monitoren.  Want in het bovenvernoemde bedrag voor duurzame energie van 400 miljard Euro per jaar zit volgens mij de netwerkkost niet in en dat is ook een zeer belangrijke kost(maal twee is niet onmogelijk).