Energie-Blog

André Jurres

De Creg communiceert steeds meer en maakt zich duidelijk op voor een volgende fase in de liberalisering.  Dat zij dit nog steeds moet doen met slechts zeer beperkte bevoegdheden is en blijft een gevaar voor een goede liberalisering.  Als enige neutrale instantie met kennis van zaken is er gewoon geen alternatief, van onze regeringen en hun bevoegde ministers kan men niet veel verwachten.  Tegelijkertijd worden zij(de Creg) nu constant aangevallen door alle vroegere en huidige monopolisten.  Alle kanonnen worden in stelling gebracht, de voorzitter van Eandis bijvoorbeeld doed zelfs geen moeite om zijn afkeer te verbergen en geeft de Creg de schuld van de hogere energietarieven.  Er wordt zelfs gezegd dat onze distributietarieven competitief zijn, hier neemt men toch echt een loopje met de waarheid, onze tarieven staan in geen verhouding met deze van Frankrijk of Duitsland.  Dat onze tarieven in sommige gevallen zelfs hoger zijn tart alle verbeelding als men de omvang van de verschillende landen neemt en hun bevolkingsdichtheid.  De noodzakelijke investering per kilometer ligt in een land als Frankrijk en/of Duitsland gemakkelijk tien keer zo hoog en toch zijn de tarieven in sommige gevallen zelfs lager.   Dat de netbedrijven in alle landen vooral hun eigenbelang dienen is geen verrassing, alleen zou de regelgever de macht moeten hebben om altijd te bepalen wat het rendement mag zijn op een netwerk of nieuwe investering.  Ook dienen de afschrijvingen beperkt te worden in de tijd met een opgelegd maximum.  Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat een netwerk dat is afgeschreven alleen nog de onderhoudskosten mogen worden doorgerekend, eventueel aangevuld met openbare dienstverplichtingen. Wat deze openbare dienstverplichtingen betreft ben ik niet zeker dat deze het best uitgevoerd worden door de netbedrijven wanneer de regelgever niet de macht heeft om in te grijpen.  Eén ding is zeker, we betalen vandaag teveel voor het gebruik van alle netwerken.