Energie-Blog

André Jurres

Het aantal geïntresseerden om Distrigas te verwerven is groot, tegen eind deze maand moeten alle voorstellen binnen zijn bij de eigenaar. Blijkbaar gaat de voorkeur uit naar een swap overeenkomst. De kans dat één van de Nederlandse energiebedrijven Distrigas kunnen verwerven lijkt op het eerste zicht niet zo groot. Daar de oude dame reeds een zeer groot marktaandeel heeft in Nederland qua electriciteitsproductie valt dit onderdeel al buiten de mogelijkheden. Netwerken zijn ook niet de verhandelen(verboden door Nederlandse regel-en wetgeving) dus blijven klantenbestanden over. Niet eenvoudig om een verhouding te maken tussen een bedrijf als Distrigas dat hoofdzakelijk groothandelaar is in gas en een retailer. De voorkeur zal waarschijnlijk gaan naar die partij die bijvoorbeeld een groothandelspositie heeft in een land waar Electrabel nog weinig actief is, bijvoorbeeld Duitsland, Rusland of Italië. In ieder geval zijn de meeste Brusselse advocaten kantoren deze maand druk in de weer voor al die verschillende geïntresseerden en/of consortia. Daar naast Nuon en Essent er geen noemenswaardige nieuwkomers zijn in België zal de positie van beiden dus vooral één van het status quo blijven.