Energie-Blog

André Jurres

Ook dit jaar was ik weer in de mooie stad Wenen waar ik deel nam aan een driedaags congres over onze sector.  De focus op pure productie is wel uitgebreid naar netwerk en slimme oplossingen gezien in de wereld van morgen we van een centraal naar een decentraal model evolueren.

De vele miljoenen decentrale kleine producenten van zon en wind nopen nu eenmaal tot een andere manier van denken en vooral veel meer slimme oplossingen.  Gedaan is het met de perfecte voorspelbaarheid van enkele grote centrales die meer dan voldoende kunnen produceren als de vraag stijgt.  Nee, in de nieuwe wereld is veel onvoorspelbaar geworden ook al blijven zaken zoals verbruik wel redelijk in te schatten.

De sector breekt zijn hoofd over hoe we op een ordentelijke manier die vele bronnen van input (lees zon en wind) gaan beheren en vooral ook nuttig gebruiken.  Dat we vandaag nog wat in de fase van proberen zitten en nog veel fouten maken hoort erbij.  Gezien ik als voorzitter mag functioneren gedurende deze dagen vraag ik ook aan de vele sprekers te vertellen wat voor fouten zij gemaakt hebben en vooral hoe ze deze hebben rechtgezet.

Wat een verandering weer, ieder jaar verwacht ik een andere rode draad en ook deze keer was het weer prijs.  Gedaan met praten over wind en zon, nee we praten nu over blockchain en AI (Artificial Intelligence).  Men rekent erop dat we deze nieuwe technologieen massaal kunnen en moeten inzetten om de beheersbaarheid van vraag en aanbod in de hand te houden.  Dat vooral de netwerkoperatoren met veel belangstelling kijken naar deze toepassingen is logisch want zij worden vandaag al geconfronteerd met problemen op hun netten.  Wat denkt u van de vele elektrische wagens in de stad Oslo die nu al voor vele kopbrekens zorgen bij de netwerkoperator daar.  En ze zitten nog maar net over de 20%.

Verder wordt nu steeds meer gesproken over opslag en gelukkig niet alleen over batterijen maar ook over vergassing/waterstof.  Iedereen begrijpt dat het een en/en verhaal is en niet een en/of verhaal. Batterijen zijn zeker een klein deel van de oplossing, maar we hebben ook grootschalige en vooral seizoensopslag nodig als we gaan evolueren naar +50% duurzame opgewekte energie.

Er werd ook bevestigd dat wij weliswaar veel technisch kunnen oplossen, maar dat we toch naar de schaal der dingen moeten zien.  Een land als China heeft ieder jaar massaal meer energie nodig en iedere paar jaar komt daar grosso modo het verbruik van een land als Duitsland bovenop.  Daar is met de beste wil van de wereld niet tegen op te boksen, hoe hard de Chinezen ook wind en zon bijbouwen.  Doe daar India en Afrika bovenop en voilà, u komt ieder jaar aan een stijging van ongeveer drie keer het verbruik van Duitsland (lees 2000 TWh).

Een moeilijke knoop om te ontwarren gezien alle landen achter Parijs staan en tegelijkertijd  bovenstaande groei laten doorgaan. Oplossingen liggen zoals ik al eerder heb gezegd niet alleen in onze sector, maar passen eerder in de hele samenleving.

Er is ook veel gesproken over de mogelijkheden en gevaren van AI  en waar op dit ogenblik testen gebeuren op ondere MIT door computers via AI met elkaar te laten praten.  Eén opvallend resultaat was dat de computers onderling gingen communiceren in een nieuwe taal die de computerprogrammeurs zelf niet meer begrepen.  Het klonk net als Skynet uit Terminator die op het laatste ook evolueerde en zijn eigen denkpatronen ging ontwikkelen en zo de verkeerde conclusies trok en de gevolgen kennen we.

Het lijkt me in ieder geval aangewezen om net zoals bij medicijnen het gebruik uitgebreid te testen en dit over een heel lange tijd van bijvoorbeeld vijf of tien jaar.  De impact en bijeffecten van zaken zoals Blockchain en AI kunnen de kwaliteit niet alleen ten goede komen, we dienen zeker te zijn dat de kwaliteit erop verbetert en niet stagneert.  Ook al gaat technologie veel kunnen oplossen,  de klant en dus de gebruikers moeten centraal blijven staan. 

Ook banken worstelen momenteel met dit dilemma gezien hun bestaansrecht snel lijkt te verdwijnen.  Probeer recentelijk in Nederland nog een zakenrekening te openen voor een bedrijf. Het mag in de procedure misschien efficiënt zijn om via je computerscherm te praten met je accountmanager, de kwaliteit is nog maar schijntje van wat het geweest is.  Dat men in een digitale wereld meer kan doen op een kortere tijd is blijkbaar toch geen garantie om je klant centraal te stellen. Bij de banken is het duidelijk dat de procedure zelf nu centraal staat in plaats van de klant. Online banken die erin gaan slagen om de kwaliteit wel te verbeteren gaan hun marktaandeel nog sneller zien groeien.