Energie-Blog

André Jurres

Zoals steeds brengen verkiezingen verrassingen met zich mee en dat was deze keer niet anders.  Als bepleiter voor een goede energieliberalisering is de samenstelling van een regering onrechtstreeks wel belangrijk daar accenten kunnen verschillen.
Het energievraagstuk heeft deze keer kans om tijdens de toekomstige regeringsonderhandelingen besproken te worden en hopelijk worden er dan ook de juiste maatregelen genomen om nu echt werk te gaan maken van de liberalisering.
De voornaamste punten zijn;
Productie : de markt herverdelen zodat geen één partij meer dan 37% van het productiepark heeft of de output.  Men hoeft daarom nog niet te onteigenen maar men kan via de raad van mededinging of bij wet wel afdwingen dat de output van de centrales aan andere spelers ter beschikking moet gesteld worden.  
Ook belangrijk is dat voor nieuwe productie dominante marktpartijen uitgesloten worden totdat ze gezakt zijn naar een marktaandeel onder de 50%.  
Ten derde is ook belangrijk dat er duidelijkheid komt welke ondersteuning België wilt/kan geven om buitenlandse investeringen aan te trekken.  Met andere woorden hoe maak je het land aantrekkelijk zodat men hier investeert in nieuwe centrales en niet ergens anders.
Dit zou volgens mij het best worden vastgelegd in een duidelijke beleidsnota gevolgd met indien nodig wettelijk kader.
Import van stroom met het veilingmechanisme wat nu bijna twee jaar bestaat dient ook geëvalueerd te worden daar het koppelen van de Frans, Belgische en Nederlandse markt ogenschijnlijk is gebeurd maar er eerder sprake is van prijskoppeling dan marktkoppeling.  
Netwerk : Zowel het hoogspanning- als distributienetwerk dient volledig in handen te komen van neutrale aandeelhouders die geen banden hebben met de historische monopolist(en).  Dit is van toepassing voor het elektriciteit- en gasnetwerk.
De prijsmechanisme van de verschillende netwerken dienen beter op elkaar afgestemd te worden met een voorkeur voor een distributietarief per gewest, zijnde een gemiddelde prijs.
De meterbedrijven dienen de opdracht te krijgen om een uitrolplan voor te leggen om alle klanten in België aan te sluiten op een slimme meter zodat de kwaliteit van de verbruikersdata drastisch omhoog gaat en ook de tevredenheid van de klanten kan stijgen.  Ook zal door het gebruik van deze meters de mogelijkheid worden gecreëerd om nieuwe diensten te introduceren.
De regelgevers : gezien de beperkte macht die de bestaande regelgevers hebben om op te treden, vooral inzake als marktwerking, dient er een duidelijk mandaat te komen dat de bevoegdheden tussen de federale en gewestelijke regulators duidelijk maakt en bij voorkeur wordt er werk gemaakt van de fusie van deze regulatoren in één regulator. 
De regelgevers dienen ook te kijken naar de prijsmechanisme die vandaag gebruikt worden door de dominante marktpartijen zodat de nieuwe spelers in een markt in staat zijn om aan alle klantsegmenten hun diensten aan te bieden tegen concurrentiele voorwaarden. 
Dit zijn slechts enkele van de zaken die dringend te dienen worden aangepakt maar het spreekt voor zich dat de lijst met actiepunten nog veel langer is.
Wellicht kan de creatie van een masterplan voor de energiesector soelaas brengen voor het ad hoc beleid wat we gehad hebben de laatste jaren.