Energie-Blog

André Jurres

Deze week hebben we wederom kunnen zien dat niet alles goud wordt in de ontwikkeling naar een duurzame elektriciteitsproductie. De nochtans goed voorbereide beursgang van Thenergo is geëindigd op een sisser of erger nog op een publieke afgang. Het bewijst wederom dat de hemelpoorten niet voor iedereen open gaan, net zoals dit was in de zeventiende eeuw in Nederland met de tulpen boom en begin deze eeuw met de bekende Internet bubbel. Nu gaat het hier niet om een industrie die op lucht is gebaseerd of niet zou voldoen aan een echte behoefte maar gaat het hier toch om meer dan om slechte timing door de crisis in de financiële markten. Welk zijn dan wel de redenen? Eén van de redenen zou kunnen zijn dat dit bedrijf relatief onbekend is bij de belegger(buiten een klein kransje van professionele beleggers) en dus niet kan rekenen op steun in de brede markt.  Een tweede probleem zou kunnen zijn dat ze nog niet genoeg bewezen hebben in deze nog jonge sector. De redenen op zich zijn belangrijk maar het gevolg is voor hen een behoorlijke vertraging in hun uitbouw.
Deze week kwam ik ook in aanraking met een nieuw initiatief in groene stroom productie, deze mensen willen in binnen- en buitenland productie gaan bouwen en hebben hiervoor een plan geschreven. Daar ikzelf dit al een aantal keren heb gedaan weet ik toch waar de zwakheden zitten in een verhaal, belangrijk in iedere opstart is wat ik noem de vliegende start. Hiermee bedoel ik dat in ieder geval voor mijn opstarten ik steeds geprobeerd heb om al een bedrijf te hebben met klanten en/of projecten alvorens naar extra kapitaal te zoeken.  Is dit dan enige weg, zeker niet maar hij beperkt wel enigszins de risico's, waarom? Buiten dat potentiële investeerders direct kunnen investeren in reële projecten bewijst dit ook de uitvoerbaarheid van een plan of toch de opstart ervan. Belangrijker nog is dat het jezelf vertrouwen geeft en het vaak zo is dat ook de groei van je bedrijf door een vliegende start sneller gaat. Gezien het feit dat in deze sector velen zich geroepen voelen om productie te gaan bouwen zal het zeker zo zijn dat niet iedereen succes zal kennen. Kijkende naar mijn laatste zes jaar in de energiemarkt is het goed mogelijk dat de bestaande energiebedrijven hun voordeel kunnen blijven behouden daar zij groene productie meer kunnen laten opbrengen. Door grijs met groen(productie) te mixen wordt de opbrengst hoger in vergelijking met producenten die alleen maar groene stroom productie hebben. Verder moet men ook durven zeggen dat groene stroom productie vandaag leeft bij de gratie van staatssubsidie en dus nog niet zelfstandig levensvatbaar is.
Dit alles neemt niet weg dat het groeipad van deze betrekkelijk nieuwe industrie nog vele jaren kan doorgaan op voorwaarde dat de verbruiker/staat blijft aanvaarden dat de kost(lees subsidie) betaald wordt.