Energie-Blog

André Jurres

Begin deze maand schreef ik dat de oud aandeelhouders van de bedrijven Essent en Nuon hun bedrijf zouden moeten proberen terug te kopen om zo hun energiehuishouding terug in handen te krijgen.

Blijkbaar was dit stuk te vroeg geschreven want vorige week werd duidelijk dat Vattenfall (die Nuon in 2009 had gekocht voor meer dan 9 miljard euro) moet afslanken en liefst een deel van onder andere Nuon zou willen verkopen. Leest men tussen de regels, is dit minstens een knieval zoniet een volledige caputilasatie van Vattenfall en zijn ze begonnen aan de grote terugtocht naar eigen land.

Hun grootste belangen situeren zich in Duitsland en Nederland (buiten hun eigen land in Zweden) en deze bloeden hevig door allerlei factoren. Er wordt wellicht de komende tijd weer geroepen dat de crisis de schuldige is, maar dat is maar voor een klein deel waar.

De grootste redenen voor hun huidige problemen liggen aan een aantal uiteenlopende oorzaken te beginnen bij de gedwongen sluiting van hun kerncentrales in Duitsland naar aanleiding van de beslissing van de regering Merkel (na de ramp van Fukisjima smolt het draagvlak om verder te gaan met de oude kerncentrales). Dat de winstmarges ook daar het hoogst waren met de productie van kerncentrales deed het bedrijf dan ook extra pijn.(net zoals de andere grote Duitse energiebedrijven die tevens kerncentrales hadden).

Een andere oorzaak is bijvoorbeeld dat Vattenfall veel te veel betaald heeft voor het verwerven van Nuon, zelfs als je je baseert op de markt zoals deze nog was in 2009. Een ruwe schatting is minstens drie miljard euro en dat betaald zich nu dubbel en dik terug. Gezien de verkopers (gemeenten en provincies in Nederland) dus dik verdiend hebben aan deze verkoop biedt zich een dubbele opportuniteit aan.

Zoals ik al eerder deze maand heb gezegd zou men zich terug moeten inkopen of zelfs proberen het volledige bedrijf terug te verwerven (of minstens de meerderheid van de aandelen). De kans dat dit gebeurt is plots wellicht realistischer geworden gezien de wens van Vattenfall om te verkopen. Gezien de huidige krapte op de financiële markt om dergelijke aankopen op lange termijn te financieren zijn ze überhaupt een van de partijen die dit zouden kunnen rondkrijgen.

Of de interesse er is weet ik (nog) niet, maar het is zeker de moeite waard. Extra wrang was toch wel dat de huidige directeur van Vattenfall dit moest aankondigen gezien hij de directeur van Nuon was ten tijde van de verkoop van Nuon. Moet toch special zijn om met de aandeelhouders van Vattenfall uit te leggen waarom er zoveel moet afgeschreven worden op Nuon en dit heeft maar in mindere mate te maken met de lage prijzen op de groothandelsmarkt.

Ook deze spelen hun rol en doen inderdaad de hele energiesector pijn. Degene die er het meest pijn van hebben zijn paradoxaal genoeg de vele nieuwe duurzame producenten. Vooral in een land als België doet dit extra pijn vermits een deel van de inkomsten uit de verkoop van je geproduceerde elektriciteitsprijs moet komen. Vooral spelers die te snel gegroeid zijn en zich daarvoor zwaar in de schulden hebben gestoken beginnen nu echt in moeilijkheden te komen door de lage prijs die ze krijgen op de stroombeurs.

Degene die voorzichtig geweest zijn en veel met eigen middelen hebben gewerkt zullen het langer kunnen uitzingen totdat de energieprijs terug naar een normaler niveau teruggaat; Toch wel verrassend dat zelfs installatiebedrijven zo snel omver vallen, neem nu een zonnepanelen installateur als Enfinity die zeer snel gegroeid was en in de vette jaren toch een reserve had kunnen aanleggen? Of er nu een overnemer voor het restant wordt gevonden of niet de aandeelhouders zien het grootste deel van hun investering in rook opgaan.

Blijkbaar was dit bedrijf (wat geen energiebedrijf was zoals sommige ons deden of probeerden te doen geloven) dat actief was in de bouwsector niet flexibel genoeg in zijn kostenstructuur wat verrassend blijft.

Ook de bedrijven die te snel naar de beurs zijn gegaan en daar goedkoop geld hebben binnengehaald hebben zich verslikt in hun aankoopwoede en te veel betaald voor een aantal van de overgenomen bedrijven.

Wat de redenen ook zijn voor de problemen in onze sector is het te hopen dat de politici snel genoeg zullen begrijpen dat de sector breed genomen problemen krijgt met zijn rendabiliteit als de stroomprijzen op de beurzen nog lang zo laag blijven.