Energie-Blog

André Jurres

De laatste maanden en vooral de laatste weken hebben een aantal mensen met veel inzet en resultaat een mooi project afgewerkt, het ging hier over een van de grootste installaties van zonnepanelen in de Benelux.  De installatie van 2.6MW op een dak van 40.000m2 is de eerste zonnepanelen realisatie op een industrieterrein in Willebroek.  Op dit oude industrieterrein worden nieuwe bestemmingen gevonden en een daarvan is distributie en logistiek.  Een aantal mensen hebben goed werk geleverd en op de eerste plaats mijn partner in NPG Jacques Adam het de laatste anderhalf jaar het grootste deel van de voorbereiding op zich had genomen.  Dat neemt niet weg dat er nog heel veel werk is verzet de laatste twee maanden door mensen bij Delta energy die op de juiste momenten hun verantwoordelijkheid hebben genomen en zich  flexibel als ervoor gezorgd hebben dat deadlines gehaald werden.  Ook de gekozen duurzame bank ASN(en de andere banken) hebben meegewerkt aan het afwerken van dit project binnen de voorziene tijdsspanne.  Ook het installatiebedrijf Solar Access houdt zich aan de planning.Wat mij opviel is dat de zogenaamde grootbanken nog een snelle en grote leercurve aan het ondergaan zijn wat duurzame investeringen betreft en dan vooral voor grootschalige PV projecten.   De installatie zal deze maand afgewerkt worden zodat deze daarna door de betreffende instanties kan worden aangesloten en goedgekeurd worden.  Verder heeft NPG energy de laatste weken ook zijn vergunning gekregen voor de bouw van een windmolenpark in België maar zoals steeds vergen dit soort projecten zelfs na verkrijging van een vergunning nog minstens zes maanden afwerking alvorens de definitieve bestellingen kunnen geplaatst worden.  De komst van nieuwe partners en collega's komt op het juiste ogenblik daar de uitbouw van NPG energy niet kan zonder de nodige versterking op alle fronten. Naast de versterking binnen NPG energy om de projecten volledig zelfstandig te kunnen beheren in de toekomst.  Daarnaast krijgt NPG energy ook een zusterbedrijf genaamd NPG Supply zodat we in de toekomst ook kunnen optreden als leverancier.  De details hiervan zullen pas volgend jaar duidelijk worden maar men mag dit niet los zien van onze ontwikkelingsactiviteiten in duurzame energie. Het is volgens mij ook een essentieel onderdeel om op langere termijn een duurzaam ondernemingsmodel na te streven buiten deze van de gesubsidieerde. Het spreekt vanzelf dat we dit stapsgewijs gaan uitbreiden ondanks dat het mijn ervaring is dat groeien gepaard gaat met pijn maar gezien onze vroegere ervaringen kunnen we de ergste groeipijnen voorkomen. De komende drie tot zes maanden gaan echter hoofdzakelijk naar het uitbreiden van de organisatie en ondersteunende processen/oplossingen teneinde een aantal projecten parallel te kunnen uitvoeren.