Energie-Blog

André Jurres

Afgelopen donderdag was een speciale dag, NPG is in oprichting, een nieuw energiebedrijf dat investeert in groene stroom productie.  Samen met Jacques hebben we besloten om het bedrijf van start te laten gaan daar we al verschillende projecten in het vizier hebben en er veel interesse is vanuit de sector om ons financieel te ondersteunen.  De komende maanden en jaren zal ik hier zeker geregeld op terug komen.  Dezelfde dag werd ik het slachtoffer van een inbraak en werd mijn al enigszins versleten laptop gestolen, een groot verlies daar je altijd meer verliest dan je denkt maar een voldongen feit.  Verder had ik op het einde van deze dag ook nog een aangenaam diner met collega's uit de energiesector waarvan een persoon een oud collega van Essent.  We zaten op een lijn over de meeste onderwerpen, de studie die ik ben begonnen over meer concurrentie in de productiemarkt te brengen ondersteunen zij, ons project NPG heeft ook hun interesse en we zagen ook wel mogelijkheden om in de toekomst wellicht nauw te gaan samenwerken.  Zelf verwacht ik dat het binnenkort duidelijk zal worden met wie ik op lange termijn ga samenwerken om grootschalige productie te bouwen en andere delen van de energieketen uit te bouwen.