Energie-Blog

André Jurres

De recessie wenkt als men de kranten en analisten mag geloven, of dit ook zal gelden voor de energiesector betwijfel ik toch enigszins. De geplande investeringen van de diverse energiebedrijven in grijze en groene stroom bijvoorbeeld gaan gewoon door en de wachtlijsten bij de verschillende fabrikanten van centrales, windmolens, etc.. is belachelijk lang. De doorlooptijd van projecten word hierdoor telang en het rendement zakt hierdoor. De projectkosten stijgen fors alvorens er inkomsten zijn door deze wachttijden en de risico’s verhogen ook daar marktomstandigheden en technologieen evolueren.

Zelf heb ik de aanzet gegeven tot het uitvoeren van een nieuwe studie om de Belgische energiemarkt qua productie open te maken voor concurrentie. Door het ontbreken van enige concurrentie is de oud monopolist niet echt geneigd om de nodige investeringen te doen daar ze zelf ook weten dat hun dominantie eigenlijk niet aanvaardbaar is. Daar er voor hun in het buitenland voldoende interessante alternatieven zijn dreigen we in België steeds meer met een tekort te komen. Voor nieuwe marktpartijen is het zeer moeilijk om miljarden te investeren zonder de nodige garanties en stabiliteit. De miljarden winsten die de oud monopolist tot op vandaag binnen krijgt vanuit zijn verleden zorgen voor een hypotheek op vernieuwing van ons productiepark.

Op dit ogenblik ben ik in gesprek met een aantal specialisten om ons te ondersteunen in deze studie, het is verbazingwekkend hoeveel verbonden zijn of zogezegd een conflict hebben. De vele aangekondigde fusies zorgen blijkbaar voor heel veel werk. Dit neemt niet weg dat de studie ergens tegen de zomer klaar zou moeten zijn zodat we deze kunnen voorstellen aan de juiste mensen.