Energie-Blog

André Jurres

Ook vorige week stond een aantal grootgebruikers van energie weer aan de Klaagmuur, is dit terecht of niet terecht? Er werden voor de volledigheid nog wat statistieken gepresenteerd die zoals altijd alles en niks zeggen. Gemakkelijkheids halve werden alleen die cijfers gebruikt die de stelling onderbouwde, ook al dient men de zaak waarschijnlijk beter als men het volledige verhaal verteld.

Niemand kan betwisten dat onze heel grote gebruikers momenteel slechter af zijn dan hun Duitse, Nederlandse en Franse collega's die nog zwaarder gesubsidieerd worden door hun lokale overheden. Europa is vandaag de dag ver weg en ondanks alle mediawind doet ieder land vrolijk verder. De grootverbruikers hebben een punt als ze zeggen dat dezelfde fabriek 100 km verder een veel lagere energiekost heeft en dat hier iets moet gebeuren. Alleen is de oplossing niet om dan ook maar onze grootindustrie te gaan subsidiëren met een goedkopere elektriciteitsprijs maar de buurlanden dwingen om de volledige kost door te rekenen.

België dient een klacht neer te leggen bij Europa tegen deze lidstaten die duidelijk andere prijzen hanteren voor hun zware industrie dan de rest van hun burgers. Hoe kan men nu ooit naar een correcte CO2-kostprijs per ton komen binnen Europa als men dergelijke onterechte ondersteuning toelaat. Onze eigen elektriciteitsprijs is trouwens ook nog veel te laag, bewijzen het feit dat de ene na de andere gascentrale wordt stilgelegd wegens niet rendabel en er bijna geen nieuwe investeringen zijn in elektriciteitsproductie (lees te lage vergoeding voor iedere geproduceerde MWh).

Waar de Belgische overheid wel kan aan werken zijn de andere kosten van de energiefactuur zoals netwerkkosten, taksen en andere kosten. Hier zou de regering zich wel kunnen meten met de omringende landen op voorwaarde dat dan vanaf nu ook door de grootindustrie wordt meebetaald aan het toekomstig energiepact/plan. Ook de grootindustrie dient te begrijpen dat er zwaar moet geïnvesteerd worden in slimme netten, duurzame vormen van productie, energie-efficiëntie en dergelijke.

Onze eigen industrie heeft er baat bij dat er nu een correcte CO2-prijs wordt geïntroduceerd in de markt die ervoor gaat zorgen dat ook Duitsland zijn elektriciteit met eigen goedkope bruinkool gaat verminderen.

Dat de federatie Febeliec onder andere voorstelt om dan de bestaande installaties maar langer open te houden is te begrijpen daar deze het goedkoopst elektriciteit kunnen produceren daar ze al zijn afgeschreven. Erg toekomstgericht lijkt het me echter niet want je gaat hiermee de handicap ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland - met zijn eigen bruinkool - niet wegwerken, en zeker al niet als de Duitse overheid vrolijk zijn zware industrie blijft ontzien. Terwijl de Duitse burger fors meer betaald dan de Belgische of Nederlandse (30 eurocent per Kwh ten opzichte van 21-23 eurocent per Kwh) is er bij ons eigenlijk een beter evenwicht tussen kleinverbruiker en grootgebruiker.

Dat een aantal afgevaardigden van deze federatie geen liefhebber zijn van een duurzame energiehuishouding is te begrijpen daar deze voor hun alleen maar op korte termijn kostenverhogend werkt. Het is trouwens correct dat onze zware industrie tot nader order basislast elektriciteit nodig heeft in grote hoeveelheden en daar zullen we inderdaad nieuwe centrales voor dienen te bouwen. Het gebruik van gascentrales als basislast centrales is trouwens een slecht idee gezien we gas dienen te importeren (en dus duur aan de Russen en anderen betalen), gas een van de minst vervuilende fossiele brandstoffen is en we er dus zuinig mee moeten omgaan, gas nog altijd vervuilend is, gas beter ingezet zou worden als back-up en in snel startende elektriciteitscentrales wanneer deze echt nodig zijn.

De voorstelling van een energienorm is naast de kwestie vermits we er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat we steeds minder energie gaan verbruiken en de energie die we nodig hebben steeds duurzamer dient te worden om de impact van onze sector op het milieu en klimaat met het minimum te beperken. Politiek België moet in Europa aandringen op een eerlijk speelveld waarin we binnen de Europese zone bedrijven niet tegen elkaar gaan uitspelen.

Dat de heren maar eens een vergelijking maken van de achteruitgang van het Groot Barriá¨rerif in Australië of meedenken hoe we de meer dan een miljard ton plastic uit onze oceanen gaan halen vermits wij verantwoordelijk zijn voor deze vervuiling en afbraak. Het wrange is dat tegelijkertijd de bedrijven ook hun best doen om een duurzaam imago uit te bouwen en zaken zoals planet, people, profit actief promoten. Het blijft toch vooral bij het laatste is mijn indruk maar wellicht vergis ik mij.