Energie-Blog

André Jurres

De laatste dagen is de elektriciteitsprijs met 10% gestegen en we hebben wellicht het laatste nog niet gezien. Hier zijn verschillende oorzaken voor, ten eerste de tijdelijke aangekondigde tijdelijke sluiting van 7 kerncentrales in Duitsland, de geanticipeerde stijging van de vraag naar gas door Japan korte termijn en de impact op lange termijn van de bijna ramp in Japan van zes kernreactoren.  De zachte revival van kernenergie is (tijdelijk) een halt toe geroepen door de emoties die terecht hoog oplaaien bij het zien van de risico's van kernenergie.  Het was net 25 jaar geleden dat Tsjernobil ons onder een radioactieve wolk deed verdwijnen en hier is het spook terug. Volgens mij wordt hier echter de verkeerde vraag gesteld, het is niet zozeer de vraag of kernenergie veilig is die gesteld moet worden als wel het korte termijn gewin van landen zelf die in vraag moet gesteld worden. Het bouwen van kerncentrales in gebieden die op de ring van vuur leggen is wellicht niet zo risicoloos als velen ons deden geloven. Het is alsof je een benzinestation bij een actieve vulkaan gaat bouwen en daarna toch verrast bent dat hij gaat branden als de vulkaan lava spuwtNiemand is voorstander van kernafval, niemand wilt een kerncentrale in zijn land maar sommige landen hebben nu eenmaal geen gas of olieveld in zijn achtertuin. De hernieuwde protesten zijn te begrijpen want de problemen met kernenergie zijn nog steeds dezelfde, het is vooral het kernafval die een probleem vormen op lange termijn en daarom is het goed nieuws dat nieuwe generaties veel minder brandstof nodig hebben dan onze huidige centrales. Wat er ook van zijn, het openhouden in België (lees langer) van onze oudste kerncentrales is alleen maar goed nieuws als men de extra opbrengsten gebruikt voor onze nieuwe duurzame toekomst en dus investeringen.  En hier wringt het spreekwoordelijke schoentje; de huidige 250 miljoen euro die Suez/GDF/Electrabel/SPE/EDF jaarlijks ophoesten verdwijnt binnen de tien seconden in onze begroting en dat is eigenlijk spelen met je energietoekomst. Vermits we toch geen energiebeleid hebben (en dus investeringsbeleid) kan men dit ook nog ongestraft doen daar men toch niet kan zien hoeveel geld we nodig hebben de komende twintig jaar om gans ons productiepark te vervangen.De maatregel die nu wordt aangekondigd om de eindprijs naar de consument toe te controleren door de Creg is op zich geen slechte maatregel zolang hij maar alle onderdelen van onze factuur gaat onderzoeken. De wens om onze prijzen op het niveau te krijgen met dat van onze buurlanden is op zich logisch, maar men moet waken dat hierdoor de weinige concurrentie die er is niet de nek wordt omgewrongen.Zelf geloof ik niet in dit soort maatregelen, want ze werken op lange termijn contraproductief. Maar om een analyse te maken en te zorgen dat uitwassen verdwijnen, kan zij dienen. Of we het nu willen horen of niet, energie is veel te goedkoop en dat weten de ingewijden maar zeer goed. De totale vervanging van onze elektriciteitsproductie gaat dertig tot vijftig miljard euro kosten (met inbegrip van opbouw naar slim netwerk e.d.) en dit over de komende twintig tot dertig jaar. Dit gaat onze energierekening duurder maken want al deze nieuwe investeringen worden afgeschreven en dienen dus ook uiteindelijk in de eindprijs verwerkt te worden.Ook werd de vraag gesteld of België op korte termijn zonder kernenergie kan, het antwoord is ook goed geweten en het antwoord is neen. Het feit dat we nu al meer dan 10% importeren om aan de nodige elektriciteit te komen (van Frankrijk en Nederland) wilt gewoon zeggen dat we alles nodig hebben dat er staat en meer. Onze fuelmix en het gedeelte elektriciteit bestaat voornamelijk uit kernenergie als basis. Als men onze nucleaire import uit Frankrijk erbij rekenen dan komen we vlot aan 60% en dat zegt genoeg. Zelfs op middellange termijn (10-20 jaar) zijn we veroordeeld tot kernenergie voor een heel groot deel van onze elektriciteit. Op lange termijn kunnen we zeker zonder of beter gezegd,  we zullen wel moeten, vermits uranium een schaarse brandstof wordt (zeker met de verwachte groei van de BRIC landen erbij). Ook moeten we niet vergeten dat energiebeleid iets is dat je met je buren afspreekt (zijnde Frankrijk, Nederland en Duitsland) vermits het natuurlijk niks helpt als een land zijn fuelmix nucleair vrij maakt als het buurland vrolijk nieuwe gaat bouwen. De vraag of de huidige duurzame technologieën kernenergie kunnen vervangen is wat België betreft eenvoudig te beantwoorden, neen. Wind en zon zijn zeker een deel van de oplossing (en het probleem vermits het fatale energie is) maar de basis voor groene stroom is toch biomassa daar deze als enige altijd werkt en stuurbaar is. De grootschalige introductie van biomassa (als basis), zon, wind en waterkracht zal moeten zonder subsidie uiteindelijk en dat wilt zeggen dat de energieprijs zal stijgen en dat zal zorgen voor minder verbruik(wat nog steeds de meest duurzame manier is). Het wordt hoog tijd voor een inhoudelijk overleg en fundamenteel onderzoek naar de mogelijkheden.